Bømlobrosjyren 2019 framsida

Bømlo kommune har no gitt ut ein ny brosjyre både på trykk og digitalt.

 

Digihelse flyer

Til deg som mottek heimetenester i Bømlo kommune finn du frå 3. juni av ei samla oversikt over helse-og omsorgstenester du brukar, inkludert tenester du får i heimen din, på nettstaden helsenorge.no

Verdensdagen 2019 plakat.jpg

Mental Helse Bømlo er stolte over å presentere årets markering for Verdsdagen for psykisk helse 16. oktober i Bømlo kulturhus.

Sykle til jobben 2019.JPG

Folkehelsekoordinator Anne-Beth Njærheim og samfunnsplanleggjar Alf Helge Greaker oppmodar alle i Bømlo til å bli med på kampanjen og moro-konkurransen «Sykle til Jobben» 2019. 

Beredskapsøving radioaktiv stråling 15.5.19

Kommunal kriseleiing vart etablert i føremiddag i samband med ei øving for å testa kommunal i beredskap i samband med eit potensielt utslepp av radioaktivt avfall. Fylkesmannen i Vestland (FMV) og beredskapssjef Frode Sagvaag i Bømlo kommune stod for øvingsscenarioet.

Telefonapparat

Bømlo kommune opplever diverre dårleg lyd på innkomne og utgåande telefonsamtalar på måndagar, særleg i tidsrommet mellom klokka 08:30 og 09:30. Grunnen er høg belastning i dette tidsrommet, særleg i samband med opningstida til legesenteret.

Skogbrannhelikopter

Tørke medfører monaleg auke i faren for brann i skog og anna utmark. Difor er det eit forbod mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, på fjellet, på stranda, og ved naturområde som ikkje er innmark.

2029-elevar og OHH apell Blia_sks.jpg

Appell frå ordførar, dikt- og høgtlesing frå elevar og kransenedlegging for å heidra våre falne og veteranar vart tradisjonen tru gjennomført ved Blia-monumentet og ved Minnesteinen ved Bremnes kyrkje på frigjerings- og veterandagen 8. mai.

Søppel i strandkanten

Ufattelege 15500 kilo avfall vart levert inn til SIM etter strandryddehelga 26.-28. april i Bømlo kommune.

Heliumballongar

Det er ikkje lenge til 17. mai og fleire skular skal vere arena for 17. mai-feiring. Bømlo kommunestyret har vedteke å forby sal av heliumballongar på kommunal grunn. Me minnar difor våre FAU / lokale 17.mai-komitear om dette vedtaket, og oppmodar også andre lag, foreiningar og næringsdrivande om det same.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering