Smittevernlege Kjersti Follesø

- Ein person som har vore på Bømlo har fått stadfesta Covid-19. Det er ikkje kjend kor personen har blitt smitta, men det er mistanke om at det kan ha vore på Bømlo. Det tyder at det kan vere smitte i kommunen som ikkje er kjent, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

 
Overnatting, Bømlo folkehøgskule

Kommunestyret har oppretta eit feriefond der menneske med nedsett funksjonsevne kan søkja om feriestøtte til ledsager. Søknaden kan sendast både før og etter ferien er avvikla.

Planlegging

Bømlo kommune har ledig 100% fast stilling som kommunalsjef for samfunnsutvikling.

Stup i Gruvo

Vassprøvar tekne ved populære badeplassar i ferskvatn og sjøvatn i Bømlo kommune syner alle utmerka kvalitet. Badeplassane som er testa av SLab er Åreiddalen, Hiskjo, Mælandsvågen, Djupedalen, Gruvo Mosterhamn, Furuneset, Vevik og Narravik.

Tilbygg Meling skule skisse

Totalentreprenør Dommersnes og Larsen vart tildelt kontrakten med nytt tilbygg på Meling skule til ein verdi av 22 millionar kroner.

2020 rgTT - regodkjenningsmøte TT_sks.jpg

Bømlo kommune vart re-godkjent som trafikksikker kommune av Trygg Trafikk gjeldande ut 2022. Kommunen vart fyrste gong godkjend i 2017.

Koronavius

Nasjonale mynde har innført ei endring i Covid-19-forskrifta i høve karanteneplikta.

Aud Gunn får blomar av Sammy

På vegne av kommunestyret i Bømlo takka og overrekte ordførar Sammy Olsen i dag ein flott blomebukett til avtroppande konstituert rådmann Aud Gunn Løklingholm.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering