Badeplassen Narravikjo

Bømlo kommune har teke prøvar av badevatnet på badeplassane i sommar.

Alle prøvane tilfredsstiller kravet til godt badevatn.

Bømlobrosjyren 2019 framsida

Bømlo kommune har no gitt ut ein ny brosjyre både på trykk og digitalt.

 

Digihelse flyer

Til deg som mottek heimetenester i Bømlo kommune finn du frå 3. juni av ei samla oversikt over helse-og omsorgstenester du brukar, inkludert tenester du får i heimen din, på nettstaden helsenorge.no

Verdensdagen 2019 plakat.jpg

Mental Helse Bømlo er stolte over å presentere årets markering for Verdsdagen for psykisk helse 16. oktober i Bømlo kulturhus.

Sykle til jobben 2019.JPG

Folkehelsekoordinator Anne-Beth Njærheim og samfunnsplanleggjar Alf Helge Greaker oppmodar alle i Bømlo til å bli med på kampanjen og moro-konkurransen «Sykle til Jobben» 2019. 

Beredskapsøving radioaktiv stråling 15.5.19

Kommunal kriseleiing vart etablert i føremiddag i samband med ei øving for å testa kommunal i beredskap i samband med eit potensielt utslepp av radioaktivt avfall. Fylkesmannen i Vestland (FMV) og beredskapssjef Frode Sagvaag i Bømlo kommune stod for øvingsscenarioet.

Telefonapparat

Bømlo kommune opplever diverre dårleg lyd på innkomne og utgåande telefonsamtalar på måndagar, særleg i tidsrommet mellom klokka 08:30 og 09:30. Grunnen er høg belastning i dette tidsrommet, særleg i samband med opningstida til legesenteret.

Skogbrannhelikopter

Tørke medfører monaleg auke i faren for brann i skog og anna utmark. Difor er det eit forbod mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, på fjellet, på stranda, og ved naturområde som ikkje er innmark.

2029-elevar og OHH apell Blia_sks.jpg

Appell frå ordførar, dikt- og høgtlesing frå elevar og kransenedlegging for å heidra våre falne og veteranar vart tradisjonen tru gjennomført ved Blia-monumentet og ved Minnesteinen ved Bremnes kyrkje på frigjerings- og veterandagen 8. mai.

Søppel i strandkanten

Ufattelege 15500 kilo avfall vart levert inn til SIM etter strandryddehelga 26.-28. april i Bømlo kommune.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering