Introduksjonsdag lærlingar

Bømlo opplæringskontor leia av Christina Stølen har snart vore i drift i eitt år. Samarbeidet mellom næringslivet og kommunen er blitt meir samkøyrt til glede for både lærlingane sjølv og verksemdene som har dei i arbeid. Eitt av dei nye tiltaka er Introduksjonsdagen som vart arrangert for første gang 13. september.

Ei hand å halda i

Sunnhordland interkommunale barnevernteneste har oppretta beredskapsvakt for barnevern. Beredskapsvakta kan kontaktast ved akutte hendingar, har tlf 91 91 44 30 og er open kvardagar 15.30-08.00 og heile døgnet helg- og heilagdagar.

Hoda røyster

Høgre er årets valvinnar i Bømlo. Valoppslutnaden har auka med ca. 5% sidan forrige kommunestyreval. Kven som vert ordførar og varaordførar vil forhandlingane syna.

Mammografibuss Leirvik

Alle kvinner i Bømlo kommune født 1949-1968 vert invitert til mammografiundersøking fram til 28.november. I alt 1310 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brysta i mammografibussen ved Stord kulturhus på Leirvik. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Fokusuka idrett

Det skal vere trygt og godt for barn og unge å drive med idrett i Bømlo kommune. Derfor bør idrettslaga ta ein prat om alkohol.  

Andreas Salomonsen - feiar

Andreas Salomonsen byrja som feiar i Bømlo kommune denne veka.

 

Nytt skilt teknisk kundetorg opningstider

Teknisk kundetorg i rådhuset har frå onsdag 11. september og ei tid framover nye opningstider. Opningstidene er frå kl. 09.00-11.30 og 12.00-14.00 mån-tys-tor-fre. Me held stengd kvar onsdag.

Stup

 

Bømlo symjehall inviterar publikum i alle aldrar til å ta i bruk Sunnhordlands mest moderne og flottaste symjehall. Me har to basseng, der det eine held ein svært behageleg temperatur på 32 grader og det andre kan by på både hoppetårn med 1,3 og 5 meter, samt stupebrett.

Symjehallen har høg standard og vil ha fokus på at alle skal trivast - både den aktive symjaren, den litt mindre aktive mosjonisten men ikkje minst også dei som ønskjer leik, moro og ein gøy sosial arena.

Me har tryggleik, reinhald og kundeservice i fokus.

 

Hjarteleg velkomen til oss!

Annelin Katla lærar 1. klasse Rubb skule

Trafikksikker skuleveg, opprusta uteområde og eit totalt nyrenovert bygg stod klart til skulestart for elevar og staben ved Rubbestadneset skule torsdag 15. august.

Tone Baugstø ny skule

Skuleåret 2019-2020 startar torsdag 15. august for grunnskulane i Bømlo kommune. Rektor Tone Baugstø ved Rubbestadneset skule tek i mot elevane i nyoppussa lokaler og langt meir trafikkvennleg tilkomst.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering