Ordførar Sammy Olsen m. kjede

Sammy Olsen (66) er den første ordføraren frå Senterpartiet i den moderne Bømlo kommune etter at han vart vald med 14 mot 13 røyster i det konstituerande kommunestyremøtet 21. oktober for perioden 2019-2023. Han får med seg Ragnfrid Sønstabø (H) som varaordførar i fleirtalskoalisjonen H, Sp, Frp, V og PDK.

Henriette Vasstrand tekstvinnarar Gi tid

- Det handlar om korleis du handterer det som skjer rundt deg. Har du det tungt, våg å opne opp og ta i mot hjelp. Våg å opne opp og få andre med på laget ditt. Lær å elsk deg sjølv, oppmoda Henriette Vasstrand eit lydhøyrt ungt publikum i Bømlo kulturhus under Verdsdagen for psykisk helse onsdag 16. oktober.

Konstituering ny rådmann AGL

Assisterande rådmann Aud Gunn Løklingholm vart samrøystes konstituert som ny rådmann inntil vidare i eit ekstraordinært formannskapsmøte i dag. 

Norges lover-klubbe-kommunevimpel

Kommunelova av 2018 tek i hovudsak til å gjelda frå og med konstituerande møte i nytt kommunestyre 21. oktober. Det er nokre sentrale reglar som gjeld val til folkevalde organ som er endra i den nye lova. 

Introduksjonsdag lærlingar

Bømlo opplæringskontor leia av Christina Stølen har snart vore i drift i eitt år. Samarbeidet mellom næringslivet og kommunen er blitt meir samkøyrt til glede for både lærlingane sjølv og verksemdene som har dei i arbeid. Eitt av dei nye tiltaka er Introduksjonsdagen som vart arrangert for første gang 13. september.

Ei hand å halda i

Sunnhordland interkommunale barnevernteneste har oppretta beredskapsvakt for barnevern. Beredskapsvakta kan kontaktast ved akutte hendingar, har tlf 91 91 44 30 og er open kvardagar 15.30-08.00 og heile døgnet helg- og heilagdagar.

Hoda røyster

Høgre er årets valvinnar i Bømlo. Valoppslutnaden har auka med ca. 5% sidan forrige kommunestyreval. Kven som vert ordførar og varaordførar vil forhandlingane syna.

Mammografibuss Leirvik

Alle kvinner i Bømlo kommune født 1949-1968 vert invitert til mammografiundersøking fram til 28.november. I alt 1310 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brysta i mammografibussen ved Stord kulturhus på Leirvik. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

Fokusuka idrett

Det skal vere trygt og godt for barn og unge å drive med idrett i Bømlo kommune. Derfor bør idrettslaga ta ein prat om alkohol.  

Andreas Salomonsen - feiar

Andreas Salomonsen byrja som feiar i Bømlo kommune denne veka.

 

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering