Strandforsøpling

Bømlo kommune og to privatpersonar er til saman tildelt 678.000 kultur- og idrettskroner frå fylkeskommunen. Blant dei er kunstnar Janne robebrstad med sitt prosjekt om å bruka plastsøppel frå strandsona til ein installasjon.

Orientering AV-OG-TIL kommune

Med kaketeksten "Se under" vart den gode stemninga satt då Bømlo kommune signerte avtalen med kampanjeorganisasjon for alkovett AV-OG-TIL måndag 8. mai. - Avtalen er no forankra på høgste politiske og administrative nivå i kommunen, men den må kontinuerleg forankrast i heile organisasjonen, understreka ordførar Odd Harald Hovland. 

Ny brannsjef

Konstituert brannsjef Ove Halleraker vart frå 1. mai fast tilsett som brannsjef i Bømlo kommune. Bømlo brannvern har fem fast tilsette.

Avrøysting kommunestyret

Fellesframlegget frå Ap, Krf, SP, Uavhengig, MDG og Høgre går inn for ni innkrevjingspunkt i Bømlopakke II. Fire kring Svortland sentrum i indre bomring, og ytre bomring med Spissøy og Langevåg ferja. I tillegg kjem det tre bomstasjonar mot Rubbestadneset, Moster og Finnås. Kommunestyret vedtok dette med 26 mot ei røyst (Dag Helge Hellen, Frp).

Strandforsøpling

Bømlo kommune er medlem i Friluftsrådet Vest i Sunnhordland og planlegg ein strandryddeaksjon på datoane 28.04 til 02.05.17 der kommunen ved ordførar Odd Harald Hovland oppmodar alle til å delta.

Kundetorg teknisk

Kundetorget fekk ei særs hyggjeleg melding ved inngangen til påskeferien.

Trafikktryggleik russen 2017

Bømlo vidaregåande skule og Rubbestadneset vidaregåande skule arrangerer saman med Sunnhordland Trafikkopplæring AS "Trafikktryggleik for Russen" torsdag 20. april. Prosjektet er forankra i 0-visjonen med føremål å snakka med og ikkje til ungdomane om trafikktryggleik.

Opning ny kommunestyresal

Bømlo kommunestyre har fått eit møtelokale som er institusjonen verdig. Det kunne ordførar Odd Harald Hovland konstatere då han klypte den raude snora for å offisielt innvia den renoverte storsalen i kommunehuset måndag kveld.

Folkehelsekoordinator grendavalsutmøte

- "Helsefremjande nærmiljø/lokalsamfunn" er eit stort og viktig utviklingsprosjekt i Bømlo kommune. Arbeidet er på vegne av resten av kommune-Norge som skal kunne nytte vårt arbeid i sin kommune, seier prosjektleiar Anne-Beth Njærheim.

 

Helse Fonna-sjef Olav Klausen rosa Sunnhordland interkommunale legevakt som den flottaste legevakta i Norge, og som han reknar med andre vil kome på synfaringar til. Ein byrg styreleiar Kjell Magnar Mellesdal leia den offisielle opninga der Stord-ordførar Harry Herstad klypte den raude snora med hjelp av ordførarkollegaene i Fitjar og Bømlo onsdag 15. mars.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering