Kundetorg panorama

I morgon torsdag 11. juni opnar rådhuset for publikum att etter nedstenginga grunna koronasituasjonen. Publikum må framleis forhalda seg til smittevernreglane. No kan me endeleg syna fram eit nyoppussa kundetorg og teknisk kundetorg for publikum. 

Asfalteringsarbeid

På Alvsvågsvegen har NCC Asfalt i dag hatt eit uhell ved at det vart lagt ut lim mykje lenger enn det som skulle asfalterast. 

Reduksjon foreldrebetaling barnehage

Det er mange som i desse dagar søkjer om redusert foreldrebetaling for komande barnehageår. Det er nokre viktige ting å hugse på i søknadsprosessen.

Omsorsgbustader Moster skisse

Omsorgbustader med tilpassa bemanning på Moster, Moster legekontor og kjøkendrift på Teiglandshagen var tema for dialogmøtet mellom Moster Grendautval og kommunalsjef for helse og omsorg i Bømlo kommune, Kjell Magnar Mellesdal, nyleg. 

Forfattartreff Bjørn Sortland og Solfrid Sivertsen

Gratulera til Bømlo folkebibliotek, Bømlo kulturhus, Bømlo kommune og alle bømlingar og besøkjande med «Norges flottaste bibliotek» - 100% kulturhus, ein heim utanfor heimen - eit knutepunkt for samskaping - eit kulturfyrtårn - dette er me stolte over! 
 
Naturfagsklasse

I Bømlo held barne- og kombinertskulane fram med det skuletilbodet dei har hatt dei siste vekene, medan Bremnes ungdomsskule aukar skuleoppmøte frå neste veke av. 

 

 

Besøksreglar institusjonar

Regjeringa har frå 27. mai 2020 oppheva besøksforbodet på institusjonane. Alle smittevernreglar må følgjast.

 
Aud Gunn Løklingholm portrett

Konstituert rådmann Aud Gunn Løklingholm i Bømlo kommune byrjar som ny administrasjonssjef i Helse Fonna frå 1. september.

Folketalsvekst 1. kvartal 2020 i Bømlo

Bømlo kommune tel ved utgangen av 1. kvartal i år 11971 innbyggjarar, ein auke på 14 personar.  - Dette var gledelege nyhende, seier ordførar Sammy Olsen.

Handalarm tryggleik
Feilen med tryggleiksalarmar som vart meldt i fem-tida i ettermiddag er no løyst. Det melder dagleg leir Arvid Bakken i Doro Care AS. Alarmar som ikkje vart svara på medan telenettet var nede vert no fulgt opp. Bømlo heimetenester er også informert om at feilen er retta opp.
 

                                  

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering