Fokusuka idrett

Det skal vere trygt og godt for barn og unge å drive med idrett i Bømlo kommune. Derfor bør idrettslaga ta ein prat om alkohol.  

Andreas Salomonsen - feiar

Andreas Salomonsen byrja som feiar i Bømlo kommune denne veka.

 

Nytt skilt teknisk kundetorg opningstider

Teknisk kundetorg i rådhuset har frå onsdag 11. september og ei tid framover nye opningstider. Opningstidene er frå kl. 09.00-11.30 og 12.00-14.00 mån-tys-tor-fre. Me held stengd kvar onsdag.

Annelin Katla lærar 1. klasse Rubb skule

Trafikksikker skuleveg, opprusta uteområde og eit totalt nyrenovert bygg stod klart til skulestart for elevar og staben ved Rubbestadneset skule torsdag 15. august.

Tone Baugstø ny skule

Skuleåret 2019-2020 startar torsdag 15. august for grunnskulane i Bømlo kommune. Rektor Tone Baugstø ved Rubbestadneset skule tek i mot elevane i nyoppussa lokaler og langt meir trafikkvennleg tilkomst.

Reinhaldsoperatørane

Bømlo kommune tok frå 1. august tilbake reinhaldet i eigen regi med oppretting av ny reinhaldsavdeling under teknisk drift. 17 nye reinhaldsoperatørar vart ynskte velkomen med marsipankake og ei rose av leiar ved teknisk drift Vardan Vardanyan og personalsjef Vanja Espeland.

Badeplassen Narravikjo

Bømlo kommune har teke prøvar av badevatnet på badeplassane i sommar.

Alle prøvane tilfredsstiller kravet til godt badevatn.

Sykle til jobben 2019.JPG

Folkehelsekoordinator Anne-Beth Njærheim og samfunnsplanleggjar Alf Helge Greaker oppmodar alle i Bømlo til å bli med på kampanjen og moro-konkurransen «Sykle til Jobben» 2019. 

Beredskapsøving radioaktiv stråling 15.5.19

Kommunal kriseleiing vart etablert i føremiddag i samband med ei øving for å testa kommunal i beredskap i samband med eit potensielt utslepp av radioaktivt avfall. Fylkesmannen i Vestland (FMV) og beredskapssjef Frode Sagvaag i Bømlo kommune stod for øvingsscenarioet.

Telefonapparat

Bømlo kommune opplever diverre dårleg lyd på innkomne og utgåande telefonsamtalar på måndagar, særleg i tidsrommet mellom klokka 08:30 og 09:30. Grunnen er høg belastning i dette tidsrommet, særleg i samband med opningstida til legesenteret.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering