Offentlege høyringar svarskjema stort

 

Budsjettmøte FSK 2019

Formannskapet vedtok budsjettinnstilling

13.11.2019

Eigedomsskatt, Espevær skule og Havbruksfondet...

The Jokers - kyrkjekonsert 24.2.18

Eldsjelprisen 2019 til Tveit og Vika

13.11.2019

I utval for næring, innovasjon, idrett og...

Valdsfri.no

Ny nettside skal førebygga vald i barndommen

12.11.2019

Med den nye nettsida valdsfri.no ynskjer...

Snøbrøyting veg

Vinterberedskap 2019-2020

07.11.2019

Bømlo kommune har vinterberedskap i perioden 5...

Vis alle

Avlaup/utsleppsløyve

Dersom du skal ha innlagt vatn i t.d bustaden, hytta eller naustet ditt, så er det krav om at det først ligg føre naudsynt utsleppsløyve, jamfør Forureiningslova og Bømlo kommune si "Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn".

Arbeidet med å etablere avlaupsanlegget med leidningar, slamtank osv er i tillegg søknadspliktig etter Plan- og bygningslova §20-1. Der bygningen skal knytast til offentleg avlaupsnett så krev arbeidet kun byggjesøknad og løyve etter Plan- og bygningslova. Før søknaden vert levert kommunen må du ha innhenta ei førehandsmelding/godkjenning frå Bømlo vatn- og avløpsselskap (BVA AS). Denne legg du ved søknaden din.

 

Her finn du aktuelle skjema

 

 

Du finn informasjon om BVA AS her.

 

Her finn du "Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter o.l i Bømlo kommune" . (PDF, 8 MB)

 

Kart - utsleppssone Alvsvåg (PDF, 7 MB)

 

Kart - utsleppssone Bremnesområde (PDF, 7 MB)

 

Kart - utsleppssone Langevåg (PDF, 7 MB)

 

Kart - sone Moster (PDF, 5 MB)

 

Kart - sone Rubbestadneset (PDF, 7 MB)

 

Kart - sone Sakseid (PDF, 7 MB)

Sist endra 03.03.2017
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering