Naturfagsklasse

Meir normal skuledrift

28.05.2020

I Bømlo held barne- og kombinertskulane fram...

Besøksreglar institusjonar

Oppmjuking i besøksreglar på institusjonane

28.05.2020

Regjeringa har frå 27. mai 2020 oppheva...

Aud Gunn Løklingholm portrett

Fekk toppjobb i Helse Fonna

28.05.2020

Konstituert rådmann Aud Gunn Løklingholm i...

Folketalsvekst 1. kvartal 2020 i Bømlo

Auka folkevekst i Bømlo

27.05.2020

Bømlo kommune tel ved utgangen av 1. kvartal i...

Vis alle

Avlaup/utsleppsløyve

Dersom du skal ha innlagt vatn i t.d bustaden, hytta eller naustet ditt, så er det krav om at det først ligg føre naudsynt utsleppsløyve, jamfør Forureiningslova og Bømlo kommune si "Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn".

Arbeidet med å etablere avlaupsanlegget med leidningar, slamtank osv er i tillegg søknadspliktig etter Plan- og bygningslova §20-1. Dersom bygningen skal knytast til offentleg avlaupsnett, så krev arbeidet kun byggjesøknad og løyve etter Plan- og bygningslova. Før søknaden vert levert kommunen må du ha innhenta ei førehandsmelding/godkjenning frå Bømlo vatn- og avløpsselskap (BVA AS). Denne legg du ved søknaden din.

 

Her finn du aktuelle skjema

 

 

Du finn informasjon om BVA AS her.

 

Her finn du "Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter o.l i Bømlo kommune" . (PDF, 8 MB)

 

Kart - utsleppssone Alvsvåg (PDF, 7 MB)

 

Kart - utsleppssone Bremnesområde (PDF, 7 MB)

 

Kart - utsleppssone Langevåg (PDF, 7 MB)

 

Kart - sone Moster (PDF, 5 MB)

 

Kart - sone Rubbestadneset (PDF, 7 MB)

 

Kart - sone Sakseid (PDF, 7 MB)

Sist endra 15.01.2020
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering