Samhandlingsreforma i Bømlo kommune

Her vil me samla aktuelt stoff og nyttige lenkjer knytta til samhandlingsreforma og folkehelsearbeidet i Bømlo kommune.

Anne-Beth Njærheim_samhandlingskoordinator - Klikk for stort bilete

Artiklar om samhandlingsreforma:

Brukarrepresentant i styringsgruppa og brukarorganisasjonar i Bømlo

Samhandling for folkehelse

Samhandlingsreforma - vil innbyggjarar og brukarar få det betre?

Klar for samhandling

Njærheim koordinator for samhandlingsreforma

Paraplyorganisasjonar:

Det er to store paraplyorganisasjoner SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) og FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon).

SAFO Vest har sekretariatet for SAFO Hordaland.

FFO Hordaland - kontaktperson Arild Birkenes - tlf. 917 25 940 - Arild.Birkenes@nhf.no

Desse er det kommunen skal kontakte når det skal peikast ut brukarrepresentasjon.

Publisert av Simon Knutsson Sortland. Sist endra 09.08.2017
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering