Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

2015 - Nytt næringsområde i Hollundsdalen del av gnr. 87, bnr. 3

Reguleringsplan for nytt næringsområde i Hollundsdalen del av gnr. 87, bnr. 3 planid 201411 vart vedteke av kommunestyret 8. desember 2014 i sak PS 104/14.

Nytt næringsområde Hollundsdalen vedteke. - Klikk for stort bilete Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast til Fylkesmannen i Hordaland av dei som er part i saka eller har rettsleg klageinteresse jfr. Plan- og bygningslova av 27.06.2008 § 12-12 og § 1-9 og Forvaltningslova kap. VI.

Eventuelle klager skal setjast fram skriftleg ovanfor Bømlo kommune innan 3 veker frå denne kunngjeringa.
 

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå denne kunngjeringa, jfr. Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle klager og krav om erstatning vert å senda Bømlo kommune, Rådhuset,  Leirdalen 1, 5430 Bremnes.


Plankart

ROS-analyse

Planomtale

Reguleringsføresegner

Vedtak

Sist endra 23.01.2015
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering