Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Aravikjo - oppstartsmelding

Melding om oppstart av detaljert reguleringsplan for Aravikjo, Ytre Håvik, gm. 8 bm. 67 m.fl. Planområdet utgjer i alt ca. 28 da. på land og i sjøen. Merknadsfrist er seks veker. 

Kart over planområdet Aravikjo i Ytre Håvik. (J. Tufteland AS) - Klikk for stort bilete

Melding om oppstart av detaljert reguleringsplan for Aravikjo, Ytre Håvik, gm. 8 bm. 67 m.fl. Planområdet utgjer i alt ca. 28 da. på land og i sjøen. Merknadsfrist er seks veker.

 

I samsvar med§ 12-8 i plan- og bygningslova, og etter vedtak i Utval for areal og samferdsel, Bømlo kommune, 27.01.16, vert det med dette meldt om oppstart av detaljert reguleringsplan for Aravikjo, Ytre Håvik, gm. 8 bm. 67 m.fl., Bømlo kommune. Planområdet utgjer i alt ca. 28 da. på land og i sjøen. Planområdet er i dag delvis omfatta av gjeldande reguleringsplan R-55 Håvik Ytre, og utbyggingsplan U-4.

 

I den nye reguleringsplanen vil tal på fritidsbustader bli auka frå 8 til 10 einingar. I tillegg vil det bli regulert avkjørsle, tilkomstveg, parkering, tilkomst til naust, badeområde, småbåthamn og småbåtanlegg. Tiltakshavar er John Totland.

 

Mogelege merknader til planarbeidet må sendast til underteikna planleggjar innan 6 veker.

 

Øystein Tufteland
J. Tufteland AS
Postboks 131
5401 Stord

 

Tlf. 53 40 24 60
E-mail: jtas@jtas.no

 

Oppstartsmelding (PDF, 201 kB)

Planområdet (PDF, 2 MB)

Vedtak i Utval for areal og samferdsel (PDF, 258 kB)

Sist endra 10.02.2016
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering