Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Asyl- og flyktninge-situasjonen

Det har synt seg eit stort behov for informasjon i kommunane i samband med asyl- og flyktningesituasjonen landet no står ovanfor. 

TV-aksjonen 2010: Colombia - Klikk for stort bilete

Her finn du oppdatert informasjon og ansvarstilhøve mellom stat og kommune vedrørande flyktninge- og asylsituasjonen i landet.
Informasjon om asyl- og flyktningesituasjonen
Regjeringa
KS
DSB
Kriseinfo

 

Bømlo Mottak:

  • Mottaket har pr. i dag 180 beboere.
  • Mottaket har fått melding om å førebu ankomst av nye asylsøkjarar og 206 plassar skal no vere klare til bruk. Det er likevel usikkert kva tid alle plassane vert fylt opp.
Sist endra 29.03.2016
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering