Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Endra reguleringsplan Kulleseidkanalen

I medhald av Pbl §12-14 gav eit samrøystes Utval for areal og samferdsel løyve til Nordbohus Idealhus AS til oppstart av arbeid med endring/utviding av reguleringsplan for gnr.4 , bnr.156 ved Kulleseidkanalen som omsøkt. 

KULLESEIDKANALEN  GNR.4, BNR.156 _ 17421-04-RP002-planomriss.jpg (Nordbohus) - Klikk for stort bilete

Grunngjeving

• Støttar behovet for leiligheit/bustad på Finnås
• Auka høgd vert kompensert med mindre fotavtrykk
• Endringa er i tråd med ynskje frå kommunen med fortau/gsv fram til FV 541
• Bygginga ivaretek byggjestil på staden, og har samtidig eit maritimt preg 

 

Søknad om oppstart (PDF, 2 MB)

Varsel om oppstart (PDF, 342 kB)

Kart (PDF, 2 MB)

Vedtak om oppstart (PDF, 235 kB)

Planomriss (PDF, 237 kB)

Sist endra 04.08.2017 13:31
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering