Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

FV541 Sakseid-Hestaneset vedteken reguleringsplan

Bømlo kommunestyre har i møte 13.02.2017 SAK 4/17 i medhald av Plan- og bygningslova § 12-3 vedteke reguleringsplan for FV 541 Sakseid-Hestaneset. Det er gjort ein teknisk endring i plankartet ved at manglane siktsoner er lagt inn. Det same er avkjørsel til gnr.5,bnr.4. Opplistinga i §1 i reguleringsføresegnene retta opp.

Sist endra 03.03.2017 14:33
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 32
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering