Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Gratis HPV-vaksine til kvinner

 Alle kvinner fødd i 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Vaksinen er tilrådd unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og førestadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. Kvinner i målgruppa som bur eller oppheld seg i Bømlo kommune vil få tilbod om vaksinasjon ved Bremnes  helsestasjon.

HPV-vaksine (Folkehelseinstituttet) - Klikk for stort bilete

Vaksinasjonsprogrammet går over 2 år, og startar i november 2016. Vaksinen er tilrådd unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og førestadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser som vert gjeve i løpet av 6-12 månader, og må startast opp innan utgangen av 2018. Kvinner i målgruppa som bur eller oppheld seg i Bømlo kommune vil får tilbod om vaksinasjon ved Bremnes  helsestasjon.

 

Den vanlegaste infeksjonen

HPV-infeksjon er den vanlegaste seksuelt overførbare infeksjonen i verda. Dei fleste som er seksuelt aktive vert smitta i løpet av livet, oftast i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarleg og går over av seg sjølv, men nokre får vedvarande infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Kvart år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sjukdommen. Vaksinen kan gje beskyttelse også etter seksuell debut.


HPV-vaksine har vore ein del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse sidan 2009. Frå hausten 2016 kan uvaksinerte kvinner fødd i 1991 og seinare få tilbod om gratis HPV-vaksine. Dette gjeld også dei som har fått tilbodet i 7. klasse, men har reservert seg mot vaksinasjon.

 

Tid og stad

- Helsestasjonen tek sikte på å starta vaksinering i veke 46 (14.-20. november) ved Bremnes helsestasjon onsdagar kl 15.30-18. Dette er i same tida som det er Helsestasjon for ungdom desse første månadene. Me vil auke opp bemanninga i denne tida, opplyser leiande helsesøster Anne Marit Hylland.


Meir informasjon om HPV og HPV-vaksine finn du her på Folkehelseinstituttet si nettside

Sist endra 02.11.2016
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 33 32
Mobil:
902 12 337
Tittel:
helsesjukepleiar
Bunnhjørne
 
Login for redigering