Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Kattaholet bustadområde vedteken

Kommunestyret i Bømlo har i møte 31.10.2016 sak PS 98/16 og 99/16 vedteke reguleringsplan for bustadområde Kattaholet gnr. 83, bnr. 37 m.fl. i Rubbestadneset planid 201407. 

Kattaholet bustadområde vedteken reguleringsplan. Kart. (Gøtz AS) - Klikk for stort bilete

Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for etablering av 11 stk. nye bustadar og 4 stk. naust med tilhøyrande småbåtanlegg, trafikk-, leike og friluftsareal samt ei småbåthamn. Forslagsstillar er  Bømlo Hus Eiendomsutvikling AS v/Geirmund Brendesæter. Plangrensa er sett i samråd med kommunen. Planområdet utgjer totalt ca. 26,3 daa.

 

Følgjebrev (PDF, 167 kB)

Føresegner (PDF, 304 kB)

Illustrasjon (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planomtale (PDF, 857 kB)

Vedtak (PDF, 385 kB)

Sist endra 14.11.2016
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering