Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Kvednahaugen bustadfelt - offentleg gjennomsyn

Utval for areal og samferdsel har i møte 08.03.2017 sak 22/17 gjort vedtak om at privat detaljreguleringsplan
for bustadområde 101/12 m.fl. Meling planid 201308 vert lagt ut til offentleg gjennomsyn med merknadsfrist 8. mai 2017.

Illustrasjonsplan Kvednahaugen bustadfelt på Meling. Kart. (Gøtz AS) - Klikk for stort bilete

Framlegg til privat detaljreguleringsplanbustadområde 101/12 m.fl. inneheld framlegg om 13 einebustadtomter og 5 delområder for konsentrert bustadbygging. Planområdet ligg på Meling og er ca. 28 daa.

 

 

Følgjebrev (PDF, 160 kB)

Føresegner (PDF, 290 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planomtale (PDF, 2 MB)

Kart viltområde (PDF, 2 MB)

Oversiktskart (PDF, 632 kB)

VA-plan (PDF, 725 kB)

Vedtak om offentleg høyring (PDF, 402 kB)

Kunngjering offentleg ettersyn (PDF, 64 kB)

 

Planframlegget er utlagt til offentleg gjennomsyn på Bømlo Rådhus i tida 22.03.2017 til 08.05.2017.

 

Eventuelle merknader vert å senda Bømlo kommune, Arealbruk, Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes eller på postmottak@bomlo.kommune.no innan 08.05.2017.

 

Gje dine innspel/merknadar til planen her

 

Sist endra 21.03.2017 09:33
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering