Namneskifte for brannvernet

Bømlo brann og redning. Logo. - Klikk for stort bilete

Bømlo brannvern har frå 1. januar 2018 endra namn til Bømlo brann og redning. - Hovudårsaka er at oppgåvene til brannvernet har endra seg mykje dei seinare åra, og redning er blitt ein stor del av desse, opplyser brannsjef Ove Halleraker. Ny logo er utarbeidd, men elles vil uniformering av køyrety og bekledning skiftast ut ved nyinnkjøp.

Brann og redning rollup 2018 - Klikk for stort bilete

 

Sist endra 17.01.2018 12:17
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 31 24
Mobil:
415 61 144
Tittel:
brannsjef
Bunnhjørne
 
Login for redigering