Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Naustområde Ørevik

Privat detaljreguleringsplan for naustområde med tilhøyrande småbåtanlegg, kai, flytebrygge og parkeringsareal på gnr. 33, bnr. 47 og 48 m.fl. Ørevik, Foldrøyhamn i Bømlo datert 04.10.2016 med tilhøyrande reguleringsføresegner revidert 18.10.2016 vart samrøystes vedteke av kommunestyret 5.12.16.

Plankart reguleringsplan for naustområde Ørevik gnr. 33, bnr. 47 og 48 m.fl. Foldrøyhamn  (J. Tufteland AS) - Klikk for stort bilete

Vedtaket er heimla i Plan- og bygningslova §12-3. Reguleringsplanen er rettsleg bindande utan stadfesting frå statleg styresmakt. J.Tufteland AS v/Øystein Tufteland har på vegne av Lars Nesse laga framlegg til reguleringsplan.

 

Følgjebrev vedtak (PDF, 179 kB)

Vedtak (PDF, 297 kB)

Føresegner (PDF, 46 kB)

Planomtale (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 347 kB)

 

PLANSTATUS: Kommuneplan

I gjeldande kommuneplan er området vist som naust med krav til regulering då det er plass til meir enn 4 naust i området. Eksisterande tilkomstveg og parkering ligg i bustadområde.

 

Reguleringsplan

Området er ikkje regulert tidlegare. Planområdet er totalt ca. 4,5 daa.

Sist endra 19.12.2016
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering