Dagsturhytte

No skal me byggja Dagsturhytte på Bømlo og inviterer deg til å komme med forslag til kvar dagsturhytta skal plasserast. Vil du at hytta skal liggje nær sjø eller vatn, ved skog, eller på ein topp? 

Budsjettmøte FSK 2019

Eigedomsskatt, Espevær skule og Havbruksfondet stod i sentrum då formannskapet drøfta rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023. Kommunestyret vedtek desse i sitt siste møte i år, måndag 9. desember. Som venta fall rådmannen sitt framlegg, og opposisjonen sitt framlegg fell også mot 4 røyster.

The Jokers - kyrkjekonsert 24.2.18

I utval for næring, innovasjon, idrett og kultur sitt møte den 12.11.19  blei eldsjelprisen delt mellom Bernt Emil Vika og Wenche Tveit.

Valdsfri.no

Med den nye nettsida valdsfri.no ynskjer kommunane Bømlo, Fitjar og Stord å bidra til auka kunnskap om vald mot barn og å hjelpa føresette til å nytta strategiar i foreldrerolla der dei unngår bruk av makt, tvang og vald.
Snøbrøyting veg

Bømlo kommune har vinterberedskap i perioden 5. november 2019 – 31. mars 2020. Det er 6 tilsette som til ei kvar tid rullerer vaktberedskap og kor fleire kan bli kalla inn ved behov. 

Stup

 

Bømlo symjehall inviterar publikum i alle aldrar til å ta i bruk Sunnhordlands mest moderne og flottaste symjehall. Me har to basseng, der det eine held ein svært behageleg temperatur på 32 grader og det andre kan by på både hoppetårn med 1,3 og 5 meter, samt stupebrett.

Symjehallen har høg standard og vil ha fokus på at alle skal trivast - både den aktive symjaren, den litt mindre aktive mosjonisten men ikkje minst også dei som ønskjer leik, moro og ein gøy sosial arena.

Me har tryggleik, reinhald og kundeservice i fokus.

 

Hjarteleg velkomen til oss!

Væpna politi

Pågåande livstrugande vald (PLIVO)-hending med kniv og skytevåpen var scenarioet naudetatane hadde samøving på ved gamle Bremnes ungdomsskule tysdag 29. oktober.

Familie i eigenberedskap

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

Illustrasjon plivo øving

Væpna politi og alle naudetatar i arbeid vil du få oppleve på Svortland ved og rundt gamle Bremnes ungdomsskule om ettermiddagen tysdag 29. oktober. Det vil sjå dramatisk ut med blålys og det heile, men det er berre ei større terrorøving.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering