Budsjettframside formannskapet 2018

Formannskapet handsama rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 og velferdsplan 2018-2021 "Førebygging framfor reparasjon" i møte 21. november og vedtok samrøystes si innstilling til kommunestyret. Kommunestyret vil gjere endeleg budsjettvedtak i årets siste kommunestyremøte 11. desember.

Barnefattigdom 2018

Har du eit tiltak som kan vere med å hjelpe mot barnefattigdom kan du søkje om midlar frå Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Søknadsfristen for 2018 er fredag 8. desember 2017. 

2017grendamøte Svortland

Onsdag 29. november 2017 inviterer rådmannen til grendamøte for Svortland for å orientere om og diskutere stadanalysen av Svortland sentrum.

Stråling automatiske straummålarar

Mange er uroa for om smarte straummålarar kan vere skadeleg for helsa, og kraftselskapa har gitt høve til fritak dersom ein kan leggje fram legeerklæring som dokumentasjon. Dette er problematisk.

Skulemiljøknapp kvadrat

Grunnskulane i Bømlo har no fått ein  knapp på nettsidene sine kalla "Meld frå om skulemiljø". 

SVORTLAND Jan Westermoen Bømlo pensjonistforening

Folkemøte om stadanalysen og miljøgate i Svortland sentrum trekte fullt hus i kommunestyresalen onsdag kveld. - Det er viktig at me får ein heilskap i planarbeidet og ein god prosess vidare der både innbyggjarane, politikarane og administrasjonen har eit eigarskap til utviklinga av sentrumet vår, opna rådmann Geir E. Aga. 

2017 verdensdag psykisk helse_Marianne Steinsvåg Tollaksvik-Ingrid Bruun-Isabel Ådnanes_SKS.jpg

- Veldig sterkt. Det får oss til å tenkja, var elev Marianne Steinsvåg Tollaksvik sin reaksjon etter å ha høyrt føredraget "Frå erkefiende til bestevenn".

Tobakksfri kurs 2017

Tobakksfri er kurstilbod for deg som ynskjer å slutte med røyk eller snus. Kurset er utvikla av Helsedirektoratet og er basert på forsking og erfaring. Kurset vert arrangert seks kveldar i regi av Bømlo frivilligsentral og Bømlo kommune med oppstart 15. november.

Gravid kvinne

Alle cellene og organa til barnet blir påverka dersom mor drikk alkohol under svangerskapet. Mykje alkohol gir store skadar. Kor lite som skal til for å skade utviklinga til fosteret, er usikkert. Derfor er det godt alkovett å vere heilt avhaldande gjennom heile svangerskapet. 

MøteplassA

Om du er arbeidssøkar og har lyst til å starte bedrift er «møteplass A» er staden å starte. «møteplassA» startar 28. september i Atheno sine nye lokaler på Vabakkjen.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering