Testampull korona

- Bømlo kommune har torsdag 29. oktober fått stadfesta eit tilfelle av Covid-19, knytt til Bømlo folkehøgskule. Smitteveg er kjent, og eleven har vore i karantene dei siste dagane. Det er få nærkontaktar, og desse er testa og isolerte, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

Koronatest bil inne i vinduet

Regjeringa har frå onsdag 28. oktober innført nye, tidsavgrensa innstrammingar for å avgrensa smittespreiinga. For at me skal unngå ytterlegare innstrammingar lokalt, er det avgjerande at fritidsaktivitetar vert gjennomført på ein forsvarleg måte og i tråd med gjeldande smittevernrettleiarar.

Influensavaksinasjon eldre

Hausten er komen, og det er tid for influensavaksinering for sesongen 2020/2021. Influensavaksina er i år gratis til personar som tilhøyrer risikogruppene. Grunna korona-pandemien er risikogruppene ekstra sårbare.

Kommuneoverlege i Bømlo

- Det er ikkje snakk om eit smitteutbrot på Bømlo etter at ein praksiselev ved Bømlo bu og helsesenter (BBH) testa positivt for covid19 på fredag. BBH vil ha innskjerpa besøkskontroll, men ikkje besøksforbod, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

Skatteetaten

Stortinget har vedteke å overføra skatteoppkrevjarfunksjonen frå kommunane til Skatteetaten frå 1. november 2020. Frå den datoen har ikkje Bømlo kommune lenger skatteoppkrevjar. Skatteoppkrevjarkontoret i Bømlo kommune held stengt frå 26. oktober (veke 44) på grunn av avvikling og stenging av kontoret.


Stord sjukehus

Leiinga i Helse Fonna stengde Stord sjukehus for besøkjande inntil vidare frå og med sundag 25. oktober 2020.

Halloween smittevern

Halloweenfeiringa blir, som mange andre feiringar, noko annleis i år. Det er difor viktig å leggje til rette for at feiringa kan gjennomførast på ein smittevernvennleg måte. 

Datatilsynet

Skjenke- og serveringstadar, institusjonar, verksemder, organisasjonar og andre som får besøk vert oppmoda om å føre lister med friviljug registrering av kontaktinformasjon til gjester. 

Koronavius

Bømlo kommune følgjer råda frå Helsedirektoratet i kampen mot korona-pandemien. Alle som skal testast må først kontakta Koronatelefonen 53 42 30 01 for å verte registrert. Opningstida er måndag-fredag 08.30-11.30 og 13.00-14.30. NB: Ha personnummer klart for dei som skal testast.

Inngang Bømlo helsehus

Ein elev som har hatt praksis ved Bømlo bu-og helsesenter har testa positivt på Covid-19. Institusjonen er difor mellombels stengt for besøkjande, i første omgang ut måndag 26.10.2020.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering