Huset sfo ordføraren

Foldrøy skule og SFO har fått seg eit nytt hus som vart offisielt opna av ordførar Odd Harald Hovland torsdag 6. september. - Den gode atmosfæra i huset avspeglar ikkje minst den gode viljen bak frå alle samarbeidspartnarane, takka rektor Vibeke Dahl i sin opningstale.

 

Bømlo formannskap ved ordførar Odd Harald Hovland overrekte gåve og lovord på sist formannskapsmøte til rådmann Geir E. Aga i samband med hans 60-årsdag. Gåva var ei karikaturteikning laga av Lars Slettebø - ei gåve som falt i særs god smak hjå jubilanten. 

Badevertane i Bømlo symjehall

- Endeleg er merkedagen komen då me opnar dørene til Sunnhordlands mest moderne og flottaste symjehall. Måndag 3. september klokka 17.00 gler me oss til å ta imot publikum i alle aldrar i Bømlo symjehall. Hopp uti våre to basseng, og gled dykk over vårt flotte anlegg saman med oss, inviterar leiar Elin Steinsbø i Bømlo symjehall. 

2017 verdensdag psykisk helse_Marianne Steinsvåg Tollaksvik-Ingrid Bruun-Isabel Ådnanes_SKS.jpg

Bømlo kommune er med i den nye nasjonale folkehelsesatsinga Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017-2027 med undertittel "Ei satsing for å fremma barn og unge si psykiske helse og livskvalitet".

Mobbeombodet Mari-Kristine Morberg

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og deira foreldre) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.

uten navn.png

Retting av feil oppstartstidspunkt for SFO ved Foldrøy skule:

Rett oppstartstidspunkt skal vera  torsdag 16. august kl. 0700

 

Kommunevåpen 593

Bømlo kommune er behandlingsansvarleg og behandlar ei rekkje personopplysningar om våre tilsette. Alle opplysningar om ein identifisert eller identifiserbar person, vert rekna som personopplysningar.

 

Elin Steinsbø - leiar Bømlo symjehall

Elin Steinsbø er tilsett som leiar av Bømlo symjehall. Planen er å opna symjeanlegget opp for publikum tidleg i september.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering