Norges lover-klubbe-kommunevimpel

Bømlo kommune skal velja meddommarar for perioden 1. januar 2020 til og med 31. desember 2024. Frist for å fremja kandidatar er fredag 5. juni.

Asfalteringsarbeid

Bømlo kommune skal asfaltere fire vegar fram til ferien og ein etter ferien.

Forfattartreff Bjørn Sortland og Solfrid Sivertsen

Gratulera til Bømlo folkebibliotek, Bømlo kulturhus, Bømlo kommune og alle bømlingar og besøkjande med «Norges flottaste bibliotek» - 100% kulturhus, ein heim utanfor heimen - eit knutepunkt for samskaping - eit kulturfyrtårn - dette er me stolte over! 
 
Naturfagsklasse

I Bømlo held barne- og kombinertskulane fram med det skuletilbodet dei har hatt dei siste vekene, medan Bremnes ungdomsskule aukar skuleoppmøte frå neste veke av. 

 

 

Besøksreglar institusjonar

Regjeringa har frå 27. mai 2020 oppheva besøksforbodet på institusjonane. Alle smittevernreglar må følgjast.

 
Aud Gunn Løklingholm portrett

Konstituert rådmann Aud Gunn Løklingholm i Bømlo kommune byrjar som ny administrasjonssjef i Helse Fonna frå 1. september.

Folketalsvekst 1. kvartal 2020 i Bømlo

Bømlo kommune tel ved utgangen av 1. kvartal i år 11571 innbyggjarar, ein auke på 14 personar.  - Dette var gledelege nyhende, seier ordførar Sammy Olsen.

Handalarm tryggleik
Feilen med tryggleiksalarmar som vart meldt i fem-tida i ettermiddag er no løyst. Det melder dagleg leir Arvid Bakken i Doro Care AS. Alarmar som ikkje vart svara på medan telenettet var nede vert no fulgt opp. Bømlo heimetenester er også informert om at feilen er retta opp.
 

                                  

Vaksinering

Bremnes helsestasjon opplyser art dei igjen kan utføra pneumokokkvaksine (lungebetennelse) etter stoppen som vart innført tidlegare i vinter grunna manglande tilgang på vaksiner.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering