Andreas Salomonsen - feiar

Andreas Salomonsen byrja som feiar i Bømlo kommune denne veka.

 

Hoda røyster

Høgre er årets valvinnar i Bømlo. Valoppslutnaden har auka med ca. 5% sidan forrige kommunestyreval. Kven som vert ordførar og varaordførar vil forhandlingane syna.

Nytt skilt teknisk kundetorg opningstider

Teknisk kundetorg i rådhuset har frå onsdag 11. september og ei tid framover nye opningstider. Opningstidene er frå kl. 09.00-11.30 og 12.00-14.00 mån-tys-tor-fre. Me held stengd kvar onsdag.

Stup

 

Bømlo symjehall inviterar publikum i alle aldrar til å ta i bruk Sunnhordlands mest moderne og flottaste symjehall. Me har to basseng, der det eine held ein svært behageleg temperatur på 32 grader og det andre kan by på både hoppetårn med 1,3 og 5 meter, samt stupebrett.

Symjehallen har høg standard og vil ha fokus på at alle skal trivast - både den aktive symjaren, den litt mindre aktive mosjonisten men ikkje minst også dei som ønskjer leik, moro og ein gøy sosial arena.

Me har tryggleik, reinhald og kundeservice i fokus.

 

Hjarteleg velkomen til oss!

Annelin Katla lærar 1. klasse Rubb skule

Trafikksikker skuleveg, opprusta uteområde og eit totalt nyrenovert bygg stod klart til skulestart for elevar og staben ved Rubbestadneset skule torsdag 15. august.

Tone Baugstø ny skule

Skuleåret 2019-2020 startar torsdag 15. august for grunnskulane i Bømlo kommune. Rektor Tone Baugstø ved Rubbestadneset skule tek i mot elevane i nyoppussa lokaler og langt meir trafikkvennleg tilkomst.

Reinhaldsoperatørane

Bømlo kommune tok frå 1. august tilbake reinhaldet i eigen regi med oppretting av ny reinhaldsavdeling under teknisk drift. 17 nye reinhaldsoperatørar vart ynskte velkomen med marsipankake og ei rose av leiar ved teknisk drift Vardan Vardanyan og personalsjef Vanja Espeland.

Badeplassen Narravikjo

Bømlo kommune har teke prøvar av badevatnet på badeplassane i sommar.

Alle prøvane tilfredsstiller kravet til godt badevatn.

Bømlobrosjyren 2019 framsida

Bømlo kommune har no gitt ut ein ny brosjyre både på trykk og digitalt.

 

Digihelse flyer

Til deg som mottek heimetenester i Bømlo kommune finn du frå 3. juni av ei samla oversikt over helse-og omsorgstenester du brukar, inkludert tenester du får i heimen din, på nettstaden helsenorge.no

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering