Barn og unges helseteneste knapp

- De har laga noko heilt spesielt, eit tryggleiksnett for born og unge, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under lanseringa av Helse Fonna si nye helseteneste for born og unge måndag 18. juni.

Appar foreldre bør vite om

Den siste tida har det kome inn fleire saker til politi og SLT-koordinatorar på Bømlo og Stord, der det er barn som har komme i kontakt med overgriparar på nett. 

SuppeBrød

- Totalforbodet mot å gjere opp open eld, forbod mot å grilla i og i nærleiken av skog og utmark er no oppheva, opplyser brannsjef Ove Halleraker i Bømlo brann og redning. 

Bading vedKulturhusbryggja

Miljø- og landbruksavdelinga melder om god kvalitet på vatnet ved alle badeplassar dei har teke prøvar frå i byrjinga av juni.  

Viktig  for deg dag 2018_gruppe

Helsepersonell i Bømlo kommune markerte "Kva er viktig for deg?"-dagen 6. juni. Dette er ein nasjonal markering der helsepersonell over heile landet deltek. Målet er å oppmuntra til fleire gode samtalar mellom dei som gir og mottek helse- og omsorgstenester. Alle hadde buttons med spørsmålet "Kva er viktig for deg?" og hadde ekstra fokus på temaet.

Informasjonsmøte industriområde Rubbestadneset

Over 100 bygdafolk tok turen innom Rubbhallen i finavêret tysdag 5. juni for å få med seg informasjon om utviklinga av industriområdet i Rubbestadneset. Unitech og LOS gruppen saman med kommunen fekk presentert reguleringsplan og konkrete prosjekt som tydeleg syner at industrien i Rubbestadneset har god vind i segla for tida.   

Bamse med jodtablettar

Bømlo kommune har vedteke å plassere ut kaliumjodidtablettar i skular og barnehagar i Bømlo kommune, som ledd i beredskap mot radioaktiv påverknad ved eventuell ulukke med utslepp av radioaktivt materiale. 

Klar for sjøen kampanje

Bølgjeskvulp, måkeskrik, dempa motordur, flau vind og lukta av varm solkrem og nye baderingar til ungane. Sommaren og båtlivet er godt i gang. Vi har ei klar oppfordring som du kan ta med på båtturen: Planlegg for godt alkovett og sjøvett. 

2017_Siggjo tursti start Grøvle

Det har gått steinras i område der turstien frå Grønnevik til Siggjo går. Turstien vert difor stengt for turgåing.

Tursti frå Grøvle til Siggjo og frå Åreiddalen til Siggjo kan nyttast  som vanleg. 

Droneplakat no en

 

Skal du feriera i Norge og skal ha med deg drone for å ta bilete med? Då ønskjer Luftfartstilsynet at du set deg inn i reglane for korleis denne skal brukast på ein mest mogleg omsynsfull og sikker måte.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering