Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Nytt for næringsdrivande

Næringsrapport skatt til infoskjerm.jpg - Klikk for stort bilete

Næringsrapport skatt er eit av Skatteetaten sine tiltak for forenkling for næringslivet. Skatteetaten tilrår at næringsdrivende tek i bruk Næringsrapport skatt i år, dersom denne passar for bedriften. 

Næringsrapport skatt er en ny elektronisk leveringsform for næringsdrivande med enkle skatteforhold, og har i år ei løysing for både Enkeltpersonføretak og Aksjeselskap.

 

Skatteetaten har nytta mange kanalar for å gjere kjent den nye løysinga og at den vert teken i bruk for dei med enkle forhold allereie for innrapportering av sine tal til Skatteetaten for 2015.

 

Vår ambisjon er å redusere næringslivet sine administrative kostnadar for innlevering av sjølvmeldinga med monalege summar årleg.

 

Sist endra 23.05.2016
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering