Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Nytt i SIM- kommunane

Frå 9. april 2018 vert det innført nye ordningar i SIM – kommunane. Dei nye ordningane vil ikkje medføre auke i gebyret. 

Ordningane vert slik:

Kvar fjerde veke: Henting av papir og plastemballasje ( i sekker)
Kvar andre veke: Henting av restavfall og bioavfall


I løpet av februar/mars vil alle få ny tømmekalender, informasjon om dei nye ordningane og ein rull med plastsekker på huset. Dei som har sekker frå før kan òg nytte desse når den nye ordninga vert innført.
Tømmekalender for 3. månadar


Tømmekalender som gjeld for januar- februar- mars og 1.-8. april 2018 kan hentast på kundetorg, ved ein av våre miljøsentralar eller ein kan laste den ned på våre nettsider sim.as. Denne kalenderen vil vera klar i løpet av fyrste veka i desember. 

Sist endra 22.11.2017 13:09
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering