Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Offentleg gjennomsyn reguleringsplan naust og tilkomstveg Austresjøen, Ådnanes

Utval for areal og samferdsel har i møte 29.04.2020 sak 37/20 gjort vedtak om at framlegg til reguleringsplan for naust og tilkomstveg Austresjøen, Ådnanes, gnr. 115, bnr. 40 m.fl. (Planid 201904) vert lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 5. august 2020.

Offentleg gjennomsyn framlegg reguleringsplan naust og tilkomstveg, Austresjøen, Ådnanes, gnr. 115, bnr. 40 m.fl. Planid 201904 (J. Tufteland AS) - Klikk for stort bilete

J. Tufteland AS har på vegne av Reidar Ådnanes m.fl. sendt framlegg til privat detaljreguleringsplan for gnr. 11, gnr. 30 m.fl. Planområdet ligg på Ådnanes, ca. 5 km sør for Svortland, og ca. 1,5 km sør for Fv5012.

 
Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ny tilkomstveg til eksisterande naustområde ved Austresjøen på Ådnanes. I planen vert det lagt til rette for bygging av 3 nye naust og ein ny kai. Planområdet er på 10,2 daa.
 
 

Merknadsfrist 5. august 2020

Planframlegget er utlagt til offentleg gjennomsyn på Bømlo Rådhus 5430 Bremnes i tida 20.05.2020 til 05.08.2020.
 
Eventuelle merknader vert å senda Bømlo kommune, Arealbruk, Rådhuset Leirdalen 1, 5430 Bremnes eller postmottak@bomlo.kommune.no innan 05.08.2020.
 
Sist endra 18.05.2020 09:42
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 32
E-post:
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering