Offentlege høyringar - svarskjema

Bømlo kommune legg ut planar til offentleg høyring og gir publikum høve til å nytta seg av svarmodulen Offentlege høyringar - svarskjema for å kome med innspel.

Offentlege høyringar
Plan/dokument til høyringMerknadsfrist
Nytt høgdebasseng og ny vassleidning i Åreiddalen14.11.2019

Gå direkte til skjema Offentlege høyringar - svarskjema.

Sist endra 31.08.2018 16:13
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 30 62
Mobil:
416 33 702
Tittel:
webredaktør
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering