Offentlege høyringar - svarskjema

Bømlo kommune legg ut planar til offentleg høyring og gir publikum høve til å nytta seg av svarmodulen Offentlege høyringar - svarskjema for å kome med innspel.

Offentlege høyringar
Plan/dokument til høyringMerknadsfrist
Framlegg til reguleringsplan for utviding av industriområde Kvernavika gnr. 100, bnr. 2 m.fl. Økland. Planid 20170805.05.2018
Stadanalyse og mulighetstudie av Svortland sentrum21.04.2018
Reguleringsplan for fritidsbustadområde 15/106 og 14/214, 61 m.fl. Grindheimsvåg planid 20140221.03.2018

Gå direkte til skjema Offentlege høyringar - svarskjema.

Sist endra 25.09.2017 08:34
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering