Offentlege høyringar - svarskjema

Bømlo kommune legg ut planar til offentleg høyring og gir publikum høve til å nytta seg av svarmodulen Offentlege høyringar - svarskjema for å kome med innspel.

Offentlege høyringar
Plan/dokument til høyringMerknadsfrist
Privat detaljreguleringsplan bustadområde Raunevarden aust 109/633 Svortland - planid 201609.11.11.2017
Privat detaljreguleringsplan fritidsbustadområde Holmesjøen II 42/6 m.fl. Holme - planid 201613.11.11.2017

Gå direkte til skjema Offentlege høyringar - svarskjema.

Sist endra 25.09.2017 08:34
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 30 62
Mobil:
416 33 702
Tittel:
webredaktør
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering