Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Offentlege høyringar - svarskjema

Bømlo kommune legg ut planar til offentleg høyring og gir publikum høve til å nytta seg av svarmodulen Offentlege høyringar - svarskjema for å kome med innspel.

Sist endra 30.01.2020 14:32
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 32
E-post:
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 31 56
E-post:
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering