Offentlege høyringar - svarskjema

Bømlo kommune legg ut planar til offentleg høyring og gir publikum høve til å nytta seg av svarmodulen Offentlege høyringar - svarskjema for å kome med innspel.

Sist endra 30.01.2020 14:32
Fant du det du leitte etter?