Oppstartsmelding fritidsbustader Midtnaustet

Utval for areal og samferdsel vedtok samrøystes oppstart av detaljreguleringsplan for fritidsbustadområde Midtnaustet 94/14 m.fl. Gåsland i møte 06.09.2017 sak PS 86/17 planid 201703.

Fritidsbustader Midtnaustet på Gåsland 94/14 - oppstartsmelding. Planavgrensning. (COWI) - Klikk for stort bilete

Oppstart av detaljreguleringsplan for Midtnaustet i Urangsvåg gjeld heile eller delar av gnr. 94 og bnr. 2,14, 92,106,110, 135, 223, 226, 319, 398 og 400. Reguleringa gjeld avsetjing av areal til ca. 12 eksisterande og nye fritidsbustadar med tilhøyrande småbåtanlegg, kai, tilkomstveg og parkeringsplassar. Forslagsstillar er COWI AS på vegne av Sigve Innvær m.fl.
 

Følgjebrev (PDF, 432 kB)

Vedtak (PDF, 592 kB)

Reguleringsvarsel (PDF, 338 kB)

Planavgrensing (PDF, 619 kB)

Illustrasjon (PDF, 350 kB)

 

Spørsmål kan rettast til COWI AS v/Werner Grønås på tlf. 990 90 357 eller e-post: weg@cowi.com

 

Eventuelle merknadar og innspel sendast innan 04.12.17 til:

COWI AS
Rennesøygata 12
5537 HAUGESUND

Sist endra 20.10.2017 09:41
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering