Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Oppstartsmelding Holmesjøen II

Holmesjøen II (J. Tufteland AS) - Klikk for stort bilete

I samsvar med §12-8 i plan-og bygningslova, og etter vedtak i Utval for areal og samferdsel, Bømlo kommune, 16.11.16, vert det med dette meldt om oppstart av detaljert reguleringsplan for fritidsbustader Holmesjøen II, del av gnr. 42 bnr. 6, Holme, planid 201613 i Bømlo kommune.

Planområdet utgjer i alt ca. 9,7 da. I gjeldande kommuneplan er området vist som fritidsbustader og trafikkområde. I den nye reguleringsplanen vil området bli regulert til fritidsbustader, trafikkområde og friluftsområde.

 

Vedtak om oppstart (PDF, 407 kB)

Melding om oppstart (PDF, 186 kB)

Planområde (PDF, 888 kB)

 


Moglege merknadar til planarbeidet må sendast til underteikna planleggjar innan 21.01.2017. 

 

J. Tufteland AS
Sæ 20, Leirvik
Postboks 131
5401 STORD

 

Tlf. 53 40 24 60


E-mail: jtas@jtas.no

Sist endra 01.12.2016
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering