Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Øyersberget - godkjend reguleringsplan

Detaljreguleringsplan for fritidsbustader Øyersberget 59/122 og 123 m.fl. Vorlandsvåg planid 201604 er vedteken av kommunestyret 13. februar 2017.

Plankart Øyersberget (Multiconsult) - Klikk for stort bilete

Følgjebrev vedtak (PDF, 121 kB)

Vedtak (PDF, 419 kB)

Føresegner (PDF, 333 kB)

Plankart (PDF, 496 kB)

Planomtale (PDF, 836 kB)

 

AREAL

Planområdet utgjer ca 9,9 daa. Området er eigdomane på g.nr 59, b.nr 119, 120, 121, 122 og 123. I tillegg kjem tilførselsveg med tilhøyrande siktsoner, på delar av g.nr 59/1 og 59/143, kommunal veg, Andalsvegen, eigd av Bømlo kommune.


AVGRENSING AV PLANOMRÅDET

Planområdet går frå avkjørsle med parkeringsplass ved Andalsvegen i nord og føl eksisterande tilførselsveg som ligg nær eigedomsgrensa mellom g.nr 59/1 og b.nr 6 i nordvest/søraustleg retning, mot sjøen ved Vorlandsvågen. Planområdet omfattar 5 tomter for fritidsbustadar, korav 3 allereie er utbygd. Tilførselsvegen er utbygd, og det meste av parkeringsarealet er laga.

 

OMTALE AV PLANOMRÅDET

Det er i dag 7 eksisterande bygningar innanfor området. 3 av desse er fritidsbustadar, 1 er naust og dei øvrige 3 er uthus.


Området er tilknytt offentleg veg via kommunal veg – Andalsvegen. Tilførselsveg frå Andalsvegen og ned til utbyggingsområdet er utbygd.

Sist endra 01.03.2017 13:31
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering