Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Politisk møteveke

I veke 22 og 23 vert dei siste møta før sommarferien i politiske utval halde. Møta er opne for publikum.

Kommunestyremøte i Bømlo. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Politisk møteplan

31.05. | kl 15.00 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne, FSK-salen

02.06. | kl. 10.00 Eldrerådet, FSK-salen

07.06. | kl. 09.00 Formannskapet, FSK-salen

07.06. | kl. 12.00 Utval for areal og samferdsle, FSK-salen

08.06. | kl 09.45 Utval for oppvekst, kultur og idrett, Espevær skule. NB: Båten går frå Eidesvik kl.09.10

08.06. | kl. 13.00 Utval for helse og omsorg, FSK-salen

19.06. | kl. 18.00 Kommunestyret, KST-salen

 

Saksdokument er tilgjengeleg i Fellessekretariatet og på www.bomlo.kommune.no. Møta er opne for publikum. Følg Kommunestyremøtet direkte - www.bomlo.kommune.no/Kommunestyret nett-tv

 

Sist endra 23.05.2017 10:05
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering