Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Politiske møter perioden 11.-22. oktober

Neste runde med politiske utvalsmøter i Bømlo kommune er frå 11. til 22. oktober.  

Politisk møteplan

11.10. | kl 15.00          Råd for menneske med nedsett funksjonsevne,FSK-salen
12.10. | kl. 10.00         Eldrerådet, FSK-salen
16.10. | kl 09.00          Formannskapet, FSK-salen
16.10. | kl 12.00          Utval for oppvekst, kultur og idrett, Maurtua barnehage
17.10. | kl 12.00          Utval for areal og samferdsel, FSK-salen
18.10. | kl 13.00          Utval for helse og omsorg, FSK-salen
22.10. | kl 17.30          Naturbruksutvalet, FSK-salen

 

 

Her finn du møteinnkallingar og saksdokument

 

 

Sist endra 05.10.2018 09:22
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering