Sentrumsanalyse Svortland til offentleg gjennomsyn

Utval for areal og samferdsel i Bømlo kommune handsama i møte 24.01.2018 sak 6/18 stadanalyse og mulighetsstudie av Svortland sentrum. Utvalet gjorde vedtak om at stadanalysen/mulighetsstudie skulle leggjast ut til offentleg gjennomsyn i 6 veker - i perioden 03.03.18 til 21.04.18.

SVORTLAND rådhusplassen. Illustrasjon. (Kap arkitekter) - Klikk for stort bilete

KAP arkitekter frå Stavanger har etter oppdrag frå Bømlo kommune utarbeida stadanalyse og mulighetsstudie av Svortland sentrum. Målsetjinga med stadanalysen er å få eit hjelpemiddel til planlegging av sentrumsutviklinga av Svortland. Spesielt er det viktig å vurdera framtidig bruk av ledige kommunale tomter og ledige kommunale bygg i sentrum. Dette gjeld først og fremst tomta ved Bremnes ungdomsskule, Prestebustaden, legesenter og BBR. Stadanalysen vil vere eit viktig grunnlag for arbeidet med reguleringsplan for miljøgata.
 

Følgjebrev (PDF, 217 kB)

Stadanalyse og mulighetsstudie - KAP arkitekter (PDF, 14 MB)

Saksutgreiing utval for areal og samferdsel (PDF, 217 kB)

 

Stadanalysen/mulighetstudie er lagt ut til offentleg gjennomsyn i perioden 03.03.18 til 21.04.18. Eventuelle merknader til stadanalysen /mulighetstudie vert å senda skriftleg til Bømlo kommune, Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes innan 21.april 2018 eller postmottak@bomlo.kommune.no  innan  21.april 2018.

 

Gje dine innspel/merknadar til planen her

 

Sist endra 01.03.2018 10:22
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

Telefon:
53423132
Mobil:
90737465
Tittel:
landbrukssjef
Bunnhjørne
 
Login for redigering