Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen

Retten til spesialpedagogisk hjelp og rett til teiknspråkopplæring er flytta frå opplæringslova til barnehagelova. Denne endringa tredde i kraft 1. august 2016.

 

Dette vil føra til at born som får vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 01.08.2016 ikkje lenger har rett til frådrag i foreldrebetaling. Dei som har vedtak fatta før 01.08.2016 føl gamal ordning.

 

Meir informasjon finn du i denne lenkja

Sist endra 10.08.2016
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 55
Mobil:
957 50 151
E-post:
Tittel:
rådgjevar oppvekst
Bunnhjørne
 
Login for redigering