Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Tilskot til lokale trafikksikringsarrangement

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikk-sikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid. Kommunar, skular, barnehagar, lag, organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av trafikantretta tiltak. Neste søknadsfrist er 1. mai!

Finn meir informasjon

 

Søknadsskjema finn du på www.hordaland.no/tilskot

 

Hugs neste søknadsfrist 1. mai.

 

Lokale trafikksikringtiltak tilskotsmidlar (Hordaland fylkeskommune) - Klikk for stort bilete

Sist endra 12.04.2019 11:19
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 68
Mobil:
911 65 377
Tittel:
rådgjevar kultur og idrett
Bunnhjørne
 
Login for redigering