Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 2019

Søknadsfrist for å søkje kommunen om tilskot til spesielle miljøtitak i landbruket, forkorta til SMIL, er i år onsdag 19. juni.

Lam på knaus. Foto. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Kommunen har fått overført mynde til å løyva tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket. Ordningane omfattar bl.a.: Miljøtiltak, kulturlandskapstiltak, rydding av gamal kulturmark (beiterydding), inngjerding av gamal kulturmark, restaurering av verneverdige bygningar, tiltak for å ta vare på biologisk mangfald og tiltak for å ta vare på kulturminne. Landbrukseigedomar med husdyrhald som mottek produksjonstilskot kan søkje.

 
 
 
Meir opplysningar kan ein få ved å venda seg til Bømlo kommune, landbruks- og miljøavdelinga – tlf. 53 42 31 33
Sist endra 06.06.2019 11:08
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 33
Tittel:
Landbruk/miljøkonsulent
Bunnhjørne
 
Login for redigering