Tiltak mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUF) deler etter søknad ut midlar til lag og organisasjoner for å motverke barnefattigdom. Målet med ordninga er at ein skal motverke og/eller dempe konsekvens av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfrist er fredag 2. desember.

Barnefattigdom (Bufetat) - Klikk for stort bilete

BUF ønsker å betra høve til å delta i viktige sosiale arenaer, som ferie- fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt eller sosiale situasjon.

 

Søknad skal gjerast på deira portal. Lokalt i Bømlo kommune er det Kristin Skare, rådgjevar oppvekst, som er kontaktperson for ordninga.

 

Spørsmål og henvendingar om ordninga kan rettast på e-post: kristin.skare@bomlo.kommune.no eller på telefon 53 42 30 55 / 957 50 151

 

Søk midlar innan 2. desember 2016

Buf.dir har ikkje lyst ut midlar for 2017 enno, men det skal vere rett rundt hjørnet. Likevel ønsker ein å oppmode lag og organisasjoner til å gjere seg kjend med ordninga og starte arbeidet med å førebu søknader.

 

Utfyllande informasjon om ordninga og søknadsprosessen finn ein her
 

Sist endra 22.11.2016
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

Telefon:
53 42 30 55
Mobil:
957 50 151
Tittel:
rådgjevar oppvekst
Bunnhjørne
 
Login for redigering