Utlegging av takstar eigedomsskatt for 2018 i Bømlo kommune

I medhald av eigedomsskattelova §15 vert eigedomsskattelista for Bømlo kommune lagt ut til offentleg gjennomsyn i ein månad rekna frå 1. mars 2018. 

Utlegging eigedomsskatt 2018 (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Alle skattepliktige eigedomar vart taksert i 2009. For 2018 er det laga nye skattetakstar for alle eigedomar som har hatt faktiske endringar i bygningsmassen i løpet av 2017. Takseringsarbeidet for eigedomsskatten 2018 er no ferdig.

 

Skattesetel er sendt ut til alle eigedomseigarane. Kommunen har sendt desse ut elektronisk via SvarUt. Skattesetelen har opplysningar om skattesats, takst på eigedomen og kor mykje den einskilde eigedomseigar skal betale i eigedomsskatt og informasjon om klagerett og klagefrist.

 

EIGEDOMSSKATT - SKATTESETEL FOR 2018 (PDF, 419 kB)

 

Skattelister for alle takserte eigedomar i Bømlo kommune er lagt ut på rådhuset og i biblioteket i Sams senter på Svortland frå torsdag 1. mars 2018.

Klagefrist på skattetaksten er seks veker rekna frå 1. mars 2018.

 

Klagefristen er 15. april 2018.

 

Meir informasjon om eigedomsskatt i Bømlo kommune

 

 

BØMLO kommune
Eigedomsskattekontoret

 

Sist endra 27.02.2018 13:48
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

Telefon:
53 42 30 64
Mobil:
911 86 549
Tittel:
leiar
Bunnhjørne
 
Login for redigering