Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Vedteken reguleringsplan Lønningsneset 51/5 Bømmelhamn

Kommunestyret vedtek med heimel i Plan- og bygningslova §12‐3 privat detaljreguleringsplan for fritidsbustad‐ og bustadområde Lønningsneset gnr. 51, bnr. 5 m.fl. Bømmelhamn i Bømlo datert 12.02.2018 med tilhøyrande reguleringsføresegner. 

Lønningsneset 51_5 m.fl. Bømmelhamn planid 201614 -201614_Plankart.jpg - Klikk for stort bilete

Planområdet er på ca. 9. daa. Reguleringsplanen legg til rette for fritidsbustader på eigedomar langs strandlinjen.

 

Følgjebrev (PDF, 160 kB)

Vedtak (PDF, 476 kB)

Føresegner (PDF, 21 kB)

Planomtale (PDF, 887 kB)

Plankart (PDF, 400 kB)

ROS-analyse (PDF, 385 kB)

VA-plan (PDF, 219 kB)

Publisert av Simon Knutsson Sortland. Sist endra 12.04.2018
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering