Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Vedtekne reguleringsplanar

Vedtekne reguleringsplanar november 2016 (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Kommunestyret i Bømlo har i møte 31.10.2016 sak PS 98/16 og 99/16 vedteke reguleringsplan for bustadområde Kattaholet gnr. 83, bnr. 37 m.fl. i Rubbestadneset planid 201407 og reguleringsplan for bustad- og fritidsbustadområde Tressvik gnr. 14, bnr. 27 m.fl. i Grindheimsvåg planid 201509. 

Straumen II - vedteken reguleringsplan - Klikk for stort bilete

Kommunestyret i Bømlo har i møte 31.10.2016 sak PS 97/16 og vedteke fylgjande reguleringsplan:

Reguleringsplan for omregulering av naust til fritidsbustader Straumen II, erstattar delar av R-116, 94/377, 378 planid 201415.

Sist endra 14.11.2016
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering