Informasjon i Bømlo kommune

Kommunikasjonsrådgjevaren i Bømlo kommune har som hovudoppgåve å fremja kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggjarane og internt mellom leiinga og dei tilsette. Ein viktig del av arbeidet er å leggja til rette for at publikum og media har innsyn til offentleg informasjon, og å gjera tenestetilbod kjend og tilgjengeleg.


Kommunikasjonsrådgjevaren er også webredaktør for Bømlo kommune sine nettstader på internett og intranett.

Sist endra 17.07.2017
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering