Informasjon i Bømlo kommune

Kommunikasjonsrådgjevaren i Bømlo kommune har som hovudoppgåve å fremja kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggjarane og internt mellom leiinga og dei tilsette. Ein viktig del av arbeidet er å leggja til rette for at publikum og media har innsyn til offentleg informasjon, og å gjera tenestetilbod kjend og tilgjengeleg.


Kommunikasjonsrådgjevaren er også webredaktør for Bømlo kommune sine nettstader på internett og intranett.

Sist endra 07.10.2020
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 62
Mobil:
416 33 702
E-post:
Tittel:
kommunikasjonsrådgjevar/webredaktør
Bunnhjørne
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering