Ledige stillingar - ny
Samfunnsplanleggjar 2017
(22.02.2017)

Vil du vera med å prega samfunnsutviklinga i kommunen vår? I Bømlo kommune er det ledig spanande stilling som samfunnsplanleggjar.

Sommarvikarar 2017
(21.02.2017)

Kva med å kombinera sommaren med arbeid for nokon som verkeleg treng deg og din kompetanse? Bømlo kommune treng sommarvikarar i fleire fagområde innan pleie- og omsorg, kjøkkenassistentar, miljøtenesta i rus og psykisk helse, habiliteringstenesta, legetenesta, teknisk drift og i Kundetorget/Turistinformasjonen. 

(16.02.2017)

Forum for Oppvekst i Sunnhordland (FOS) har ledig stilling som dagleg sidan vår noverande leiar går av med pensjon 1.7.17. Stillingsstorleiken er 80% som dagleg leiar for organisasjonen. I tillegg kan 20% bli knytt opp mot ein av samarbeidskommunane. 

Lærlingeannonse 2017
(07.02.2017)

Bømlo kommune ynskjer å tilby læreplass til lærlingar innan helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget og i IKT-faget frå august/september 2017. 

Illustrasjon elevar og lærar
(30.01.2017)

Det vert fleire ledige undervisningsstillingar i grunnskulen frå 01.08.17 – faste, vikariat, heile eller delstillingar. Søknadsfrist 5. mars. 

(27.01.2017)

Bømlo kommune har ledig etablert fastlegeheimel ved Kystlegane. Pasientlista er på ca 1100 pasientar.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering