Ledige stillingar - ny
(27.03.2017)

Det er ledig 100 % fast stilling som  leiande helsesøster frå 01.06.2017 og 80% svangerskapsvikariat som helsesøster i skulehelsetenesta frå juni 17 til omlag april 18, og  inntil 100% prosjektstilling som helsesøster frå 01.06.2017-31.12.2017.

(27.03.2017)

Det er ledig 100 % fast stilling som logoped eller psykolog frå 01.06.2017 i pedagogisk psykologisk teneste (PPT). Det kan vere aktuelt å tilby deltidsstilling for deg som er i ein utdanningssituasjon innanfor fagfeltet. Stillinga vil vera ein del av test- og utgreiingsteamet vårt, med arbeid i hovudsak knytt til grunnskulen. 

Kystlegane logo
(27.03.2017)

Bømlo kommune har ledig etablert fastlegeheimel ved Kystlegane. Pasientlista er på ca 1100 pasientar.

Annonse gruppeleiar Habiliteringstenesta
(22.03.2017)

Habiliteringstenesta har ledig fast stilling i 100% som gruppeleiar.

(22.03.2017)

Habiliteringstenesta har ledige stillingar for miljøarbeidarar i rekrutterings-/helgestillingar.

(22.03.2017)

Habiliteringstenesta, p.t Lambhusdalen bufellesskap, har ledig fast stilling i 80% for miljøterapeut med tiltreding juni/august 2017.

 

(22.03.2017)

Habiliteringstenesta har ledig 100% fast stilling i alternativ turnus med snarleg tiltreding for miljøarbeidar.

(22.03.2017)

Habiliteringstenesta har ledig 100% fast stilling i alternativ turnus med snarleg tiltreding for miljøterapeut.

Karriererettleiar Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth er karriererettleiar ved Karriererettleiingssenteret på Stord i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering