Totalforbod mot tenning av bål og open eld innført frå 23.05.18 og inntil vidare - brannsjefen.

Ledige stillingar - ny
(25.05.2018)

Bømlo kommune har ledig 100% prosjektstilling som miljøterapeut i tiltak med medlevarturnus frå 01.08.18. Tiltaket er i regi av Bømlo kommune og i samarbeid med kriminalomsorgen.  Prosjektet varer i inntil 3 år og stillinga er ledig frå 1. august 2018. 

Bømlo symjehall folk
(25.05.2018)

 Bømlo symjehall har ledige deltidstillingar for badevertar på kveld og helg.

(16.05.2018)

Bømlo kommune opprettar frå skuleåret 2018/2019 ei vikarordning for barneskulane på Bømlo. I samband med dette er det ledig ei fast 100% lærarstilling. Tilsetjingskompetanse for barnesteget er påkravd.
 

Bassenget Bømlo symjehall
(16.05.2018)

Med ferdigstilling av  Bømlo symjehall har kommunen fått eit flott og tidsriktig symjeanlegg. Me søkjer no etter leiar for drift av symjehallen i 100% fast stilling. Stillinga er nyoppretta og ledig for snarleg oppstart. Me legg opp til at leiar vert involvert i tilsetjinga av badevertane og planlegging/organisering. Det er eit mål å opne Bømlo symjehall sommaren 2018. 

(14.05.2018)

Det er ledig 55% fast stilling frå 1. september som sjukepleiar ved Teiglandshagen  bufellesskap. Stillinga kan aukast dersom ein går oftare enn 3. kvar helg, ev. langvakter/sjeldnare helg, eller ved å ha timar i timebank.

(14.05.2018)

Det er ledig 80% fast stilling som sjukepleiar ved Bømlo bu og helsesenter frå 1. september 2018. 

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karrieresenteret i Sunnhordland i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering