Ledige stillingar - ny
Norges lover-klubbe-kommunevimpel
(18.09.2020)

Bømlo kommune søkjer juridisk rådgjevar/seniorrådgjevar med juridisk embetseksamen/master i rettsvitskap. Du blir del av kommunedirektøren sin stab og får jobbe på tvers av alle einingane i kommunen.

(16.09.2020)

Ved Bømlo bu og helsesenter, avdeling for korttid og rehabilitering (KOR), er det frå snarast eller etter avtale ledig fast 80% sjukepleiarstilling.

(14.09.2020)

Bømlo bu og helsesenter har ledig to faste 100% stillingar som sjukepleiar/annan relevant høgskuleutdanning.

(14.09.2020)

Bømlo bu og helsesenter har ledig ei fast 60% stilling som sjukepleiar/annan relevant høgskuleutdanning. Mglegheit for auke av stilling som fylgje av årsturnus.

(14.09.2020)

Ved Bømlo helsehus søkjer me reinhaldsassistent som tilkallingsvikar ved sjukdomsfråvær, ferie og liknande.

IKT-avdelinga illustrasjon
(04.09.2020)

Bømlo kommune har ledig 100% fast stilling som IKT-konsulent/rådgjevar med oppstart etter avtale.

Vestland fylkeskommune_RGB.png
(29.04.2020)

I dei tilfella der ein skal gjera viktige karriereval, som til dømes velja høgare utdanning, eller skifta jobb av ulike årsakar, opplever mange at ein samtale med ein profesjonell karriererettleiar kan bidra til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering