Ledige stillingar - ny
Sommarvikarannonse 2019
(18.01.2019)

Kva med å kombinera sommaren med arbeid for nokon som verkeleg treng deg og din kompetanse? Bømlo kommune treng sommarvikarar på fleire fagområde innan pleie- og omsorg, kjøkenassistentar, miljøtenesta i rus og psykisk helse, barne- og familietenesta, habiliteringstenesta, legetenesta, teknisk drift og i kundetorget/turistinformasjonen. 

Brannkonstabel Langevåg februar 2019
(18.01.2019)

Bømlo brann og redning har ledig deltidsstilling som brannkonstabel ved Langevåg brannstasjon der beredskapen er organisert med personell utan vaktordning. 

Undervisning grunnskule
(18.01.2019)

Det vert fleire ledige undervisningsstillingar i grunnskulen frå 01.08.19 – faste, vikariat, heile eller delstillingar. Søknadsfrist 1. mars 2019. 

Tenestekontoret møte
(17.01.2019)

Frå april 2019 vil det bli ledig stilling som verksemdsleiar ved Tenestekontoret i seksjon for Helse, sosial og omsorg (HSO). 

Legeundersøking
(17.01.2019)

Bremnes legesenter har ledig 100% stilling med fast løn for fastlege frå 11. mars 2019 og eit årsvikariat i fastlegeheimel i privat drift frå 1. mars 2019.

(17.01.2019)

Bømlo heimeteneste har ledig vikariat i 80% stilling for sjukepleiar frå snarast til 31.12.19.

(17.01.2019)

Har du tidlegare strevd med å meistre eige liv knytt til rus og/eller psykisk helse? Kanskje har nettopp du den livskompetansen me søkjer? NAV Bømlo har ledig 30-80% engasjement for erfaringsmedarbeidar frå snarast til 31.12.2019.

(16.01.2019)

Teiglandshagen bufelleskap har ledig ei 50% fast stilling på natt for helsefagarbeidar med tiltreding etter nærare avtale.

 

(16.01.2019)

Teiglandshagen bufelleskap har ledig ei 50% fast stilling på natt for sjukepleiar/andre med relevant høgskuleutdanning med tiltreding etter nærare avtale.

(04.01.2019)

Bømlo heimeteneste har frå snarast ledig 50% fast stilling for sjukepleiar i nattpatruljen.

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karrieresenteret i Sunnhordland i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering