Ledige stillingar - ny
Illustrasjon gut les
(15.05.2019)

Er du vår nye litteraturformidlar som vil skape liv og leselyst i barneavdelinga? Me har ledig ein fast deltidsstilling på 45%. Det inngår kveldsvakter og laurdagsvakter i stillinga.

 
Koordinator born og unge FBheader
(14.05.2019)

Bømlo kommune søkjer etter 40%  vikariat som koordinator for sosiale tenester barn og unge frå sommar  2019 -juni 2020.

(14.05.2019)

Bømlo bu og helsesenter har frå snarast ledig 100% vikariat for sjukepleiar ved langtidsavdeling fram til 1.1.2020. 

Psykologstilling FB-header
(14.05.2019)

Det er ledig inntil 100 %  stilling som psykolog frå 01.01.2019 i Bømlo Barne og Familieteneste i samarbeid med BUP Stord/ Helse Fonna. Stillinga vil kombinerast med evnetesting i PPT og kommunepsykolog innanfor det psykiske helsefeltet barn og unge i Bømlo, medan halve stilling er knytt til psykologteam i BUP Stord for å få eit breitt og solid fagfelt å jobbe innunder. 

(29.04.2019)

Habiliteringstenesta, pt. Haugen burettslag, har ledig 87.32% svangerskapsvikariat for miljøarbeidar. Oppstart snarast, varigheit til februar 2020, med moglegheit for forlenging.

(29.04.2019)

Habiliteringstenesta, pt. Haugen burettslag, har ledig 87.32% svangerskapsvikariat for miljøterapeut. Oppstart snarast, varigheit til februar 2020, med moglegheit for forlenging.

(29.04.2019)

Habiliteringstenesta, pt. Haugen burettslag, har ledig 3 nattevaktstillingar prosjekt. Oppstart seinast medio august. Ein vil få 6 mnd kontrakt med moglegheit for forlenging

(29.04.2019)

Habiliteringstenesta, pt. Haugen burettslag, har ledig 4 nattevaktstillingar fast. Oppstart etter avtale. Seinast medio august.

Feiarannonse 2019 someheader
(04.04.2019)

 Bømlo brann og redning har ledig 100% fast stilling som feiar.

Karriere Sunnhordland
(02.03.2015)

Birgit E. Olsen Bratseth og Elin K. Haukanes er karriererettleiarar ved Karrieresenteret i Sunnhordland i regi av Hordaland Fylkeskommune. Senteret skal tene alle dei 8 sunnhordlandskommunane.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering