Ledige stillingar - ny
(30.11.2020)

Bømlo kulturskule har ledig 100% vikariat i fødselspermisjon frå primo mars 2021 eller etter avtale. 

(26.11.2020)

Hillestveit barne- og ungdomsskule søkjer etter ringevikar – lærar. 

(10.11.2020)

Bømlo bu og helsesenter har ledig 100% fast stilling som sjukepleiar med ein meirfunksjon frå 1. februar 2021 eller etter avtale. 

 
(05.11.2020)

Ledig fast 50% sjukepleiarstilling natt ved korttid og rehabiliteringsavdelinga (KOR) ved Bømlo bu og helsesenter frå 1. februar 2021.

Vestland fylkeskommune_RGB.png
(29.04.2020)

I dei tilfella der ein skal gjera viktige karriereval, som til dømes velja høgare utdanning, eller skifta jobb av ulike årsakar, opplever mange at ein samtale med ein profesjonell karriererettleiar kan bidra til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering