Økonomiavdelinga

Økonomisk rådgjeving - Klikk for stort bilete

Økonomiavdelinga omfattar drift og utvikling av kommunen sine økonomisystem i tillegg til å støtta økonomiarbeidet i verksemdene. Jarle Nakken er økonomisjef.  

Hovudoppgåvene til økonomiavdelinga er:

  • Økonomisk planleggjing og styring
  • Budsjettering
  • Rekneskap
  • Skattar
  • Avgifter
  • Fakturering
  • Løn
  • Innkjøp
     

I tillegg til å føre kommunen sitt rekneskap så fører avdelinga rekneskapen til kyrkjeleg fellesråd. I tillegg vert det utført nokre tenester for Stord kommune. Økonomiavdelinga har selt eit halvt årsverk til eit interkommunalt prosjekt for innføring av EHF-faktura og E-Handel i kommunen. 


Frå 01.01.2015 skal alle som sel varer og tenester til kommunen levere fakturaer på EHF.
 

Sist endra 04.05.2016
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 82
Mobil:
468 01 504
Tittel:
økonomisjef
Bunnhjørne
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering