Økonomiavdeling og IKT

Økonomiavdeling

Avdelinga omfattar drift og utvikling av kommunen sine økonomisystem i tillegg til å støtta økonomiarbeidet i verksemdene. 

Hovudoppgåvene:

  • Økonomisk planleggjing og styring
  • Budsjettering
  • Rekneskap
  • Fakturering
  • Lønn
  • Innkjøp

 

portrettfoto Jarle Nakken - Klikk for stort bileteJarle Nakken - økonomisjef Peter Tubaas

Økonomisjef

Jarle Nakken

 

Telefon: 53 42 30 82 
Mobil: 468 01 504

Send e-post

IKT

IKT-avdelinga skal drifte og utvikla kommunen sine data- og telefonisystem. Dei skal og utarbeida og samordna planar og strategiar innan fagområdet. 

Hovudoppgåvene: 

  • Drift og utvikling av system
  • Brukarstøtte
  • Datatryggleik
  • Telefoni

Telefon: 53 42 30 40

Send e-post

Til toppen