Avlaup/utsleppsløyve

Dersom du skal ha innlagt vatn i t.d bustaden, hytta eller naustet ditt, så er det krav om at det først ligg føre naudsynt utsleppsløyve, jamfør Forureiningslova og Bømlo kommune si "Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn".

Arbeidet med å etablere avlaupsanlegget med leidningar, slamtank osv er i tillegg søknadspliktig etter Plan- og bygningslova §20-1. Dersom bygningen skal knytast til offentleg avlaupsnett, så krev arbeidet kun byggjesøknad og løyve etter Plan- og bygningslova. Før søknaden vert levert kommunen må du ha innhenta ei førehandsmelding/godkjenning frå Bømlo vatn- og avløpsselskap (BVA AS). Denne legg du ved søknaden din.

 

Her finn du aktuelle skjema

 

 

Du finn informasjon om BVA AS her.

 

Her finn du "Lokal forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter o.l i Bømlo kommune" . (PDF, 8 MB)

 

Kart - utsleppssone Alvsvåg (PDF, 7 MB)

 

Kart - utsleppssone Bremnesområde (PDF, 7 MB)

 

Kart - utsleppssone Langevåg (PDF, 7 MB)

 

Kart - sone Moster (PDF, 5 MB)

 

Kart - sone Rubbestadneset (PDF, 7 MB)

 

Kart - sone Sakseid (PDF, 7 MB)

Sist endra 15.01.2020
Fant du det du leitte etter?