Byggjeavstand

Det er krav i Plan- og bygningslova til minsteavstander frå tiltak til nabogrense og også mellom bygningar. I tillegg set Veglova krav til minsteavstand frå bygning til offentleg veg

Bygning skal liggja min. 4,0 m frå nabogrense. Mindre avstand kan godkjennast dersom nabo gir samtykke. Sjå meir om dette i Plan- og bygningslova §29-4 her.  Her finn du avtale om særskilt byggjeavstand. (PDF, 121 kB)

 

Langs riksveg og fylkesveg er det krav om ein avstand på 50 m frå bygning til midtlinje av vegen, for kommunal veg er kravet 15 m. I reguleringsplanar kan anna avstand vera fastsett. Meir informasjon finn du hjå statens vegvesen her.

 

Publisert av Elisabeth Gjerde. Sist endra 08.01.2020
Fant du det du leitte etter?