Kontaktinformasjon for spesialisthelsetenesta

 

Tenestekontor
Tenestekontoret i Bømlo
Postadresse: Leirdalen 25, 5430 Bremnes
Besøksadresse: Leirdalen 25, 5430 Bremnes
Telefon: 53 42 34 70 / 53 42 30 00

Konstituert verksemdsleiar: Reidun Stautland tlf: 53 42 34 72 / 970 24 126
E-post: postmottak@bomlo.kommune.no 

 

Henvendelser i forbindelse med utskrivning av pasienter og nedetid på PLO meldinger
900 65 855 (vakttelefon Bømlo Heimetenestene)

 

Koordinerende Enhet (KE)
Over 18 år: Tenestekontoret i Bømlo, Leirdalen 25 (Besøksadresse Leirdalen 25)
Telefon: 53 42 34 70 

Konstituert verksemdsleiar: Reidun Stautland tlf: 53 42 34 72 / 970 24 126

Under 18 år: Barne- og familietenesta, Leirdalen 1, 5430 Bremnes
Telefon: 53 42 33 30
Verksemdsleiar: Linda Hellen tlf 53 42 33 22 / 909 61 702

E-post for alle: postmottak@bomlo.kommune.no

 

Institusjonar og heimetenesta
Bømlo bu og helsesenter, Leirdalen 25, 5430 Bremnes
Telefon: 53 42 34 00
Verksemdsleiar: Berit Nesse tlf: 53 42 34 02 / 991 57 554


Bømlo heimetenester, Leirdalen 25, 5430 Bremnes
Telefon: 53 42 34 40
Verksemdsleiar: Hilde Markhus tlf: 53 42 34 42 / 909 49 278

Søre Bømlo omsorgsområde, Bømlavegen 987, 5443 Bømlo
Telefon: 53 42 37 60
Verksemdsleiar: Torhild Siggjarvåg tlf: 53 42 37 63 / 908 60 922

E-post for alle: postmottak@bomlo.kommune.no

 

Fagansvarleg sjukeheim og heimesjukepleie
Samme som leiinga (jf. ovanfor)

 

Kreftkoordinator:
Kreftkoordinator: Reidun R. Sortland
Tenestekontoret
Telefon: 53 42 34 73 / 908 59 944
postmottak@bomlo.kommune.no

 

Ergo- og fysioterapitenesta
Ergo/ fysioterapitenesta, Leirdalen 25, 5430 Bremnes
(Besøksadresse Hjelpemiddellageret: Beinahaugsvegen 4)

Telefon: 53 42 33 42/ 900 83 537
             
53 42 33 48/ 915 42 956
postmottak@bomlo.kommune.no

 

Psykisk helse og rus
Psykisk helse, Bøtun 10, 5430 Bremnes
Telefon: 53 42 33 95/99/93
postmottak@bomlo.kommune.no

 

NAV
NAV Bømlo, Kulturhuset, 5430 Bremnes
Telefon: 55 55 33 33/ 913 88 067

 

Kontaktperson. Avvik på tjenesteavtalene
Rådgjevar HSO, Jorunn J. Folgerø-Holm
Telefon: 53 42 30 69 / 48 99 99 37
Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes
postmottak@bomlo.kommune.no

 

Kontaktinformasjon for pasienter med behov for følgetjeneste ved opphold i sykehus
Habiliteringstenesta v/ Rigmor Linchausen
Telefon: 53 42 34 48 / Mob.tlf: 482 75 329
postmottak@bomlo.kommune.no

 

Helsestasjon
Bremnes: 53 42 33 30/ 53 42 33 37 (kvar dag)
Moster: 53 42 33 87 (kvar onsdag)
Bømlo: 53 42 33 75 (fredag partalsveker)

Postadresse til alle helsestasjonane:
Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes.
postmottak@bomlo.kommune.no

 

Kommuneoverlege/smittevernlege og vikar
Kommuneoverlege Kjersti Follesø
Telefon: 53 42 33 02  Mob.tlf: 901 44 740
e-post: kjersti.helen.folleso@bomlo.kommune.no

Vikar: Torhild Taraldsøy
Telefon: 53 42 30 84 / Mob.tlf: 909 31 472
e-post: torhild.taraldsoy@bomlo.kommune.no

 

Søknad om kommunale tjenester
Tenestekontoret i Bømlo, Leirdalen 1, 5430 Bremnes

Publisert av Jorunn Jacobsen Folgerø Holm. Sist endra 07.01.2019
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 69
Mobil:
489 99 937
E-post:
Tittel:
rådgiver
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering