Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Viktige telefonar

Viktige telefonar
Etat/Avdeling Telefon
Brann- og ulykke 110
Politi- og redningssentral 112
Ambulanse 113
Legevakt- interkommunal 116 117
Psykososialt kriseteam 116 117
Politi/viltskade 02 800
Bømlo lensmannkontor 02 800
Vakttelefon brann/miljøberedskap 958 48 007
Beredskap sprengkulde/teknisk drift 948 15 153
BVA vakttelefon 53 42 88 45
SIB-barnevernet sentralbord 53 49 66 00
SIB- servicetelefon 53 45 44 97
Krisesenter Vest-Stord 53 41 12 12
Kirkens SOS 815 33 300
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Til toppen