Viktige telefonar

Viktige telefonar
Etat/Avdeling Telefon
Brann- og ulykke 110
Politi- og redningssentral 112
Ambulanse 113
Legevakt- interkommunal 116 117
Psykososialt kriseteam 116 117
Politi/viltskade 02 800
Bømlo lensmannkontor 02 800
Vakttelefon brann/miljøberedskap 958 48 007
Beredskap sprengkulde/teknisk drift 948 15 153
BVA vakttelefon 53 42 88 45
SIB-barnevernet sentralbord 53 49 66 00
SIB- servicetelefon 53 45 44 97
Krisesenter Vest-Stord 53 41 12 12
Kirkens SOS 815 33 300
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Til toppen