Museum

Katla skulemuseum - Klikk for stort bilete

Her finn du ei oversikt over musea og bygningane som bømlingane er stolte av og gjerne viser fram. Det er alt frå restaurerte bygningar med større og mindre samlingar av gjenstander frå eldre tider, til meir moderne utstillingar.

 • Baadehuset
 • Fridtun
 • Hiskens Røgeri
 • Katla skulemuseum
 • Kvernhuset på Vorland
 • Moster bygdemuseum
 • Skjeret Landhandel
 • Wichmann-smia
 • Bergeshuset
 • Hilleborgstova
 • Hummarparken
 • Kulleseid Telegrafstasjon
 • Moster Kyrkjehistoriske Senter
 • Sjø- og gardsmuseum
 • Sundtahuset


Sør på Bømlo har Bømlo tur- og sogelag restaurert mange gamle bygningar som Hilleborgstova, Sundtahuset og kvernhusa på Bergeseidet og Vorland.


Ved Kulleseidkanalen er den gamle telegrafstasjonen verdt eit besøk. Det same kan seiast om gjestgjevarhuset og røykeriet på Hiskholmen. Moster kyrkje-historiske senter er ei moderne utstilling og  syner ei kunstnarleg framstilling av overgangen frå norrøn mytologi til kristendom. Senteret er å finna i Moster Amfi på Moster.

Sist endra 15.07.2014
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering