Personvernombod

 Kommunevåpen - Klikk for stort bilete

Alle offentlege verksemder som behandlar personopplysningar pliktar å utpeika eit personvernombod jf Personvernforordninga artikkel 37 nr 1. a).

 

Personvernombod i Bømlo kommune er Christine Grønås Mæland.

 

Personvernombodet si hovudoppgåve er å informera og gje råd om pliktene Bømlo kommune har etter personvernlovgjevinga til behandlingsansvarlege eller databehandlar, og til tilsette som behandlar personopplysningar på vegne av Bømlo kommune.

 

Dersom du har spørsmål om korleis dine personopplysningar vert behandla av Bømlo kommune, eller har andre spørsmål knytt til utøving av dine rettar etter personopplysningslova, kan du ta kontakt med personvernombodet:

 

Adresse:

Bømlo kommune

Rådhuset, Leirdalen 1

5430 BREMNES

 

E-post:

personvernombod@bomlo.kommune.no

 

Telefon:

53 42 30 00

 

 

Du finn meir informasjon om personvernombod på Datatilsynet sine nettsider

 

Publisert av Jostein Sæverud. Sist endra 24.08.2018
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 65
Mobil:
468 34 361
E-post:
Tittel:
rådgjevar, personvernombod
Bunnhjørne
 
Login for redigering