Prisar og gebyr 2021 kommunale tenester

 

Tekniske tenester

Byggjesak/deling/oppmåling

Vatn og avlaup

Renovasjon og slam

Til toppen