Allereie registrert for koronavaksine?

Bømlo kommune oppmodar heile befolkninga over 18 år om å registrere seg for koronavaksine. Har du allereie registrert deg? Då treng du ikkje ringe Vaksinetelefonen for å sjekka om du er registrert. 

Prisar og gebyr 2021 kommunale tenester

Sida er under utarbeiding.

Prisar og gebyr kommunale tenester

 

Tekniske tenester

Byggjesak/deling/oppmåling

Vatn og avlaup

Renovasjon og slam

Til toppen