Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Samfunnsutvikling - planar og verdiar

På denne sida finn du oversyn over kommunen sine samfunnsplanar og dei viktigaste arealplanane.  

Dei viktigaste planane er kommuneplanen sin samfunnsdel (KPS), arealdel (KPA) og dei årlege budsjett- og økonomiplanane.  

Her ligg og planstrategien for inneverande kommunestyreperiode som synar dei prioriterte planane.   

Kommunen har fleire delplanar for dei ulike sektorane og tema, som ligg i undermenyar.  

Nokre av dei viktigaste reguleringsplanane finn du og i eigen meny.

Under «Kunnskapsgrunnlag» finn ein oversyn folkehelse, rapportar og mogleghetsstudier. 

Til toppen