Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Kommuneplanen og økonomi

Kommuneplanen er kommunen sitt viktigaste styringsdokument og består av to delar: kommuneplanen sin samfunnsdel (KPS) og kommuneplanen sin arealdel (KPA).

  • Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunen, og vera grunnlag for tematiske planar og verksemda i kommunen.
  • KPA følgjer opp KPS og skal syne kommunen sin bruk og vern av areal. 
  • Kommuneplanens arealdel kan bli gjort meir detaljert gjennom bruk av kommunedelplanar, områderegulering og detaljregulering. 
  • Dei årlege budsjetta og velferdsplanen er KPS sin handlingsdel. 
  • Planstrategien syner kommunestyret sine prioriterte planar for denne perioden.   
Til toppen