Budsjett og velferdsplan

Kommunestyret vedtek budsjett for komande år og ein fireårig velferdsplan i sitt siste møte i desember kvart år.

Framsikt Bømlo kommune - vedteken budsjett og økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett- og økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektøren sin presentasjon 1.11.2021 - innstilling budsjett- og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 16 MB)

Budsjett Bømlo kommune 2021 og velferdsplan 2021-2024 (PDF, 5 MB)

Planstrategi Bømlo kommune 2020-2024 (PDF, 2 MB)

Årsmeldingar

Digital årsmelding 2021 Framsikt Bømlo kommune

Årsmelding Bømlo kommune 2020 (PDF, 6 MB) - Digital årsmelding 2020 Bømlo kommune

Årsmelding Bømlo kommune 2019 (PDF, 5 MB) - Digital årsmelding 2019 Bømlo kommune

Årsmelding Bømlo kommune 2018 (PDF, 10 MB)

Årsmelding Bømlo kommune 2017 (PDF, 9 MB)

Årsmelding Bømlo kommune 2016 (PDF, 8 MB)

Årsmelding Bømlo kommune 2015 (PDF, 7 MB)

Til toppen