KPS- kommuneplanen sin samfunnsdel

Her kan du sjå kommuneplanen sin samfunnsdel.

Samfunnsdelen skal famna om heile den organisasjonen som er Bømlo kommune. Den skal seia noko om kvar me er, korleis me ønskjer å utvikla oss på lang sikt og korleis me skal få det til. Planen gjev overordna prioriteringar som skal vera styrande for dei avgjerder som kommunen tek framover.

Gjeldande samfunnsdel er vedteken av kommunestyret 17.06.2019.

Kommuneplan Bømlo; samfunnsdelen 2019-2049

Til toppen