Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Kunnskapsgrunnlag - folkehelseprofil, rapportar etc.

Kunnskapsgrunnlag er statistikk, fakta og faglege vurderingar. Dette kan til dømes vere oversynsdokument for folkehelse (lovpålagt), statistikk, utgreiingar, fagnotat, rapportar, kartleggjingar, moglegheitsstudier med meire.  

Folkehelse


Grunnlagsdata for folkehelseoversikt Bømlo - Statusdokument 2019-2023  (PDF, 4 MB)

Populærutgåve folkehelse Bømlo kommune 2019-23 (PDF, 13 MB)

Folkehelseprofil Bømlo kommune 2021 (PDF, 2 MB)

Til toppen