Kunnskapsgrunnlag - folkehelseprofil, rapportar etc.

Kunnskapsgrunnlag er statistikk, fakta og faglege vurderingar. Dette kan til dømes vere oversynsdokument for folkehelse (lovpålagt), statistikk, utgreiingar, fagnotat, rapportar, kartleggjingar, moglegheitsstudier med meire.  

Folkehelse


Grunnlagsdata for folkehelseoversikt Bømlo - Statusdokument 2019-2023  (PDF, 4 MB)

Populærutgåve folkehelse Bømlo kommune 2019-23 (PDF, 13 MB)

Folkehelseprofil Bømlo kommune 2021 (PDF, 2 MB)

Til toppen